Gezondheid gebitten jeugd holt achteruit door zorgmijding en financiële problemen.

21 MRT 2023 16:40 | NVM Mondhygiënisten

NVM-mondhygiënisten: gezondheid gebitten jeugd holt achteruit door zorgmijding en financiële problemen

NVM-mondhygiënisten ziet een alarmerende ontwikkeling in de mondgezondheid van jongeren en hun ouders. Uit een representatieve steekproef onder haar leden blijkt dat de toestand van het gebit van jongeren achteruitgaat, veel mensen problemen hebben met de betaling van behandelingen en controles, en dat zelfstandige praktijken steeds vaker kampen met achterstallige rekeningen.

 

Mondzorg jongeren onder druk

Uit de enquête onder de mondhygiënisten komt een beeld naar voren dat de mondzorg voor jongeren sterk onder druk staat en de mondgezondheid verslechtert. Veel kinderen (65,5 procent) komen pas in beeld bij een volledig doorgebroken melkgebit of als er klachten zijn, en dat is te laat. Dat betekent in de praktijk dat het merendeel van de kinderen een aangetast gebit heeft: uit de representatieve steekproef blijkt namelijk dat 15,5 procent van de kinderen al meerdere gaatjes heeft en 46,4 procent ten minste één gaatje. De gezondheid van het gebit van jongeren neemt af volgens de mondhygiënisten: 58,5 procent van de respondenten merkt een achteruitgang op en 8,2 procent ziet een sterke achteruitgang van de gebitten van de jeugd.

 

Zorgmijding en financiële problemen

Naast de verslechtering van de gebitten bij de jeugd zijn er belemmeringen voor de toegankelijkheid van de mondzorg. De betaalbaarheid van de mondzorg van de volwassenen staat onder druk, zoals we duidelijk zien in de resultaten van de steekproef. 76,7 procent van de respondenten ziet dat er meer cliënten zijn die steeds meer moeite hebben om de behandeling en de controles te betalen. Ook zien mondhygiënisten een groeiende tendens om geen aanvullende tandartsverzekering meer te nemen.

Het aantal openstaande rekeningen bij patiënten neemt bij 34,5 procent van de mondhygiënisten toe. Bij deze groep zien we dat 40,3 procent van de mondhygiënisten 5 procent van de omzet derft, bij 11,6 procent van onze leden is dat 10 procent van de omzet en bij 7,8 procent van de leden meer dan 10 procent omzet. Ook ziet 65,4 procent van de mondhygiënisten patiënten verdwijnen vanwege het feit dat ze de zorg niet meer kunnen betalen. De waarneming dat mensen met een lager inkomen steeds minder de mondzorg bezoeken, wordt ook bevestigd door de mondhygiënisten (79,5 procent). En als de ouders de mondzorg mijden, dan zien de mondhygiënisten de kinderen ook niet meer. En dat terwijl mondzorg voor de jeugd tot 18 jaar volledig vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Tijd om in te grijpen

Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten: “De mondzorg moet toegankelijk blijven voor alle Nederlanders. Anders zien we dat de kansenongelijkheid in Nederland zichtbaar wordt in de slechte kwaliteit van de gebitten van kansarme doelgroepen. Steeds meer deskundigen merken op dat door zorgmijding de kwaliteit van de mondgezondheid terugloopt. Dat vraagt om een proactieve benadering van kwetsbare doelgroepen en meer inzetten op preventieve mondzorg. Daarom moet er voor voldoende capaciteit in de mondzorg echt een tandje bij. We weten dat alle kinderen vanaf het eerste tandje samen met hun ouders intensief begeleid moeten worden om de rest van hun leven een gezond gebit te houden. Niet voor niets hanteren we bij onze publiekscampagne tijdens de Week van de Mondhygiënist het motto: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een gezond gebit aan de start van je leven betekent over het algemeen minder problemen en kosten later in je leven. De behandeling in de mondzorg is nog kosteloos voor kinderen onder de 18 jaar, omdat het in het basispakket zit. En als we echt willen inzetten op het voorkomen van mondproblemen dan moeten er naast voldoende tandartsen veel meer mondhygiënisten opgeleid worden. Anders blijft het dweilen met de kraan open.”

NVM-mondhygiënisten is de beroepsorganisatie voor en van mondhygiënisten in Nederland. Zij behartigt sinds 1967 de belangen van op dit moment 4452 leden en studentleden. Mondhygiënisten zetten zich dagelijks in om problemen in de mond te voorkomen. Met als doel een leven lang een gezonde, frisse mond te realiseren voor alle inwoners van Nederland.

 

Meer binnen de rubriek Wetenschap