'Uitstel ketenzorgplicht slecht nieuws voor Nederlandse bedrijven'

28 FEB 2024 17:06 | MVO Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Wouter Scheepens

Aanleiding:
Europese ketenzorgplicht voor bedrijven op de tocht

Het is zeer teleurstellend dat een akkoord over het Europese voorstel voor een ketenzorgplicht (CSDDD) voorlopig van de baan is, door een draai van een aantal lidstaten. Dit was de kans voor Europa om verantwoordelijkheid te nemen voor de impact die onze handel heeft in andere landen. Europa blaast vaak hoog van de toren over duurzaamheidsdoelen op het gebied van CO2-reductie of onze regels rondom arbeidsomstandigheden. Veel geblaat, weinig wol, blijkt nu.

Na al die jaren van overleg is het blijkbaar nog steeds een brug te ver dat bedrijven moeite doen om te weten wat er in hun keten gebeurt. Voor Europeanen willen we kennelijk een duurzame samenleving, waar mensen in andere continenten in barre omstandigheden aan bij mogen dragen. Wij de baten van consumeren tegen lage prijzen en zij de lasten van slechte arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling.  

De vertraging is niet alleen slecht nieuws voor de mensen en bedrijven verderop in de keten die te maken krijgen met kinderarbeid of milieuvervuiling, maar ook voor duurzame bedrijven in Nederland die wél hun verantwoordelijkheid nemen, hun risico’s in kaart brengen en deze proberen te voorkomen. Zij ervaren een ongelijk speelveld, dat met deze terugtrekkende beweging niet opgelost wordt.  

Laten we in Nederland juist de stap naar voren zetten. Als handelsland bij uitstek kunnen we zoveel positieve impact maken door sociale en duurzame bedrijvigheid in het buitenland te stimuleren. We roepen de lidstaten op om hun verantwoordelijkheid te nemen en in te stemmen met het voorstel.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid