Nederlanders roken steeds meer illegale sigaretten

25 JUN 2021 11:27 | Philip Morris Benelux

De consumptie van illegale sigaretten is in 2020 gestegen. Uit een jaarlijkse studie van KPMG in opdracht van Philip Morris International blijkt dat vorig jaar 6,2% van de totale sigarettenconsumptie in Nederland illegaal was. Hierdoor loopt de schatkist meer dan €200 miljoen aan accijnzen mis.

Ondanks een daling van het totale sigarettenverbruik in Nederland van 11,81 miljard sigaretten in 2019 tot 11,11 miljard in 2020, steeg het verbruik van illegale sigaretten met 50 miljoen stuks.

De cijfers van KPMG tonen aan dat met name de productie van namaaksigaretten groeit. Deze illegale sigaretten zijn niet onderworpen aan accijnzen en BTW, wat resulteert in een verlies van € 201 miljoen aan overheidsinkomsten in 2020. Dat is een stijging van € 46 miljoen ten opzichte van 2019.

Toename illegale sigarettenproductie in Nederland

Sinds 2013 zijn er in Nederland alleen al 37 illegale sigarettenfabrieken opgerold door de FIOD en de Douane. Zo werden er enkele weken geleden bij een inval in een illegale sigarettenfabriek in Veen 750.000 namaaksigaretten gevonden, naast verpakkingsmateriaal en 21.000 kilo tabak. Een dag eerder werden in een nabijgelegen opslagloods in Tricht al 6 miljoen namaaksigaretten aangetroffen.

Ellen Thewissen (Manager Illicit Trade Prevention bij Philip Morris Benelux) wijst erop dat het terugdringen van illegale handel gebaat is bij samenwerking tussen alle belanghebbenden. ‘Illegale handel vormt een obstakel voor het realiseren van de gezamenlijke doelstelling om een rookvrije generatie te bereiken. Alleen door de handen ineen te slaan kan de verkoop en productie van illegale sigaretten een halt worden toegeroepen’, aldus Thewissen.

Over het KPMG rapport

Het jaarlijkse rapport van KPMG brengt de omvang en de ontwikkeling van de illegale sigarettenmarkt in kaart en wordt uitgevoerd in opdracht van Philip Morris Internationaal. De studie heeft betrekking op de 27 lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

---------

Philip Morris International: Richting een rookvrije toekomst

Philip Morris International (PMI) heeft een leidende rol in de transformatie van de tabaksindustrie door een rookvrije toekomst te creëren en sigaretten op den duur volledig te vervangen door rookvrije alternatieven. Dit is in het belang van volwassenen die anders zouden doorroken, de maatschappij als geheel en het bedrijf. PMI is een leidend internationaal tabaksbedrijf dat zich richt op de productie en verkoop van sigaretten en rookvrije producten, elektronische apparaten en accessoires, alsook andere producten die nicotine bevatten, buiten de Verenigde Staten. PMI bouwt aan een toekomst op basis van een nieuwe categorie rookvrije producten die, alhoewel niet risicovrij, wel een betere keuze zijn dan het doorroken van sigaretten. Door middel van multidisciplinaire capaciteit op het gebied van productontwikkeling, eerste klas faciliteiten en wetenschappelijke onderbouwing, richt PMI zich er op dat rookvrije producten voldoen aan de voorkeuren van volwassen consumenten en aan strenge wettelijke eisen. Op 31 maart 2021 waren PMI’s rookvrije alternatieven beschikbaar in 66 markten (in belangrijke steden of nationaal) en PMI schat in dat er reeds ongeveer 14 miljoen volwassenen wereldwijd zijn overgestapt op PMI’s rookvrije alternatieven en zijn gestopt met roken. Voor meer informatie, bezoek www.pmi.com en www.pmiscience.com.

--- Niet voor publicatie --- Contactgegevens Philip Morris Benelux Abe Brandsma (woordvoerder) abe.brandsma@pmi.com +31 6 25 35 33 29 Ellen Thewissen (Illicit Trade Prevention) ellen.thewissen@pmi.com +32 471 84 12 50

Meer binnen deze rubriek