'De overheid moet juist meer persoonsgegevens delen, niet minder'

20 APR 2023 16:41 | Boer & Croon

Dit is een expertquote van Michiel Overgaag, partner, Boer & Croon.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Meer inzicht met 'wie gebruikt mijn gegevens'

De opslag en verwerking van persoonlijke gegevens door de overheid en uitvoeringsorganisaties laat te wensen over. Te vaak lezen we in de media over een datalek of onzorgvuldige behandeling van gegevens door overheidsinstanties. Dit voedt het wantrouwen van de burger naar de overheid. Dit terwijl er binnen de overheid juist meer gegevens gedeeld zouden moeten worden om misstanden te voorkomen. Dit lijkt paradoxaal, maar door dit centraal te regelen wordt de overheid in staat gesteld om de dienstverlening te verbeteren.

Er bestaat eigenlijk geen standaard voor de manier waarop gegevens worden opgeslagen. De uitvoeringsorganisaties hebben allemaal hun eigen administratie en protocollen over gegevensbehandeling, met evenzoveel risico´s dat er lekken ontstaan. Op het moment dat er wel gegevens moeten worden gedeeld tussen uitvoeringsorganisaties onderling, dan gebeurt dat vaak op het niveau door elkaar versleutelde Excel-bestanden te mailen, omdat gegevensuitwisseling door onderlinge Chinese Walls-constructies belemmerd wordt. Doordat iedere organisatie zijn eigen bronadministratie heeft, en daarmee een eigen informatieuitgangspunt heeft, zijn gegevens vaak niet up-to-date. Als iemand verhuist of verandert van gezinssamenstelling dan is dat vaak wel bij de gemeentelijke administratie bekend, maar niet bij andere instanties. We zouden een efficiëntere overheid met beter toegespitste dienstverlening kunnen hebben als al die gegevens centraal beheerd en (partieel) gedeeld zouden worden met de bevoegde instanties. Zo zou bijvoorbeeld informatie over burgers met hardnekkige schulden gedeeld kunnen worden met gemeenten, zodat die een schuldsaneringstraject kunnen aanbieden en er rekening mee kunnen houden bij de aanslag van gemeentelijke heffingen.

Het is begrijpelijk dat een pleidooi voor een uitbreiding van gegevensdeling eng overkomt en weerstand oproept. Maar als je kijkt naar het elektronisch patiëntendossier, dan zie je dat dit in de praktijk goed werkt. Het is dan wel de verantwoordelijkheid van de overheid om een waterdicht systeem te bouwen en goed na te denken over de benodigde protocollen en authenticatie inzake gegevenstoegang.

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media