Amsterdam als bedevaartsoord goedgekeurd

23 NOV 2020 08:36 | Stichting Lourdes aan de Amstel

Amsterdamse Mariaverschijningen goedgekeurd met instemming van Rome

Bisschop J.M.Punt van Haarlem-Amsterdam heeft in 1995, in Rome, persoonlijk toestemming gekregen van kardinaal Ratzinger, de toenmalige prefect van de congregatie voor de geloofsleer en latere Paus Benedictus XVI, om de devotie tot de Amsterdamse mariaverschijning van 1945 onder de titel "de Vrouwe van alle Volkeren" vrij te geven. Mgr.Punt, destijds nog hulpbisschop, heeft deze vrijgave vervolgens op 31 mei 1996 samen met de toenmalige diocesane bisschop, Mgr.H.J.A.Bomers, officieel uitgesproken.

Huidige controverse

Afgelopen weken zijn er in de media verschillende berichten verschenen waarin verondersteld wordt dat Rome de Amsterdamse mariaverschijningen als vals bestempeld heeft, en de vrijgave van het bisdom Haarlem-Amsterdam niet geldig zou zijn. Deze berichten zijn feitelijk onjuist en terug te voeren op een al jaren achterhaalde "notificatie" van de congregatie voor de geloofsleer die abusievelijk op de website van het Vaticaan staat. In 2007 zijn de archieven van de congregatie voor de geloofsleer gedeeltelijk gedigitaliseerd en is deze, niet meer van kracht zijnde notificatie uit 1974, gepubliceerd. De bewuste notificatie verbood de publieke devotie tot Maria onder de titel "Vrouwe van alle Volkeren".

De feiten

De feiten zijn dat deze notificatie uit 1974 met het verbod begin 80er jaren al teruggedraaid werd. De congregatie voor de geloofsleer heeft  in 1981, nadat de devotie zich toch wereldwijd ontwikkelde, de toenmalige bisschop van Haarlem-Amsterdam verzocht om de Mariaverschijning van Amsterdam opnieuw te onderzoeken en, indien geen er bezwaar was, vrij te geven. Door dit verzoek was het verbod van 1974 de facto herroepen en werd het onderzoek naar de echtheid weer geopend.  De brief met dit verzoek bevind zich in het archief van het bisdom.  Vervolgens is uiteindelijk in 1996, na consultatie met de prefect van de congregatie voor de geloofsleer, besloten om de devotie definitief vrij gegeven. De vrijgave van de devotie is dus geheel met instemming van de hoogste bevoegde autoriteit in Rome, kardinaal Ratzinger, de latere Paus Benedictus, geschied.

Amsterdam bedevaartsoord

De al wereldwijde bekendheid van de devotie tot de Amsterdamse Mariaverschijning onder de titel Vrouwe van alle Volkeren / Lady of all nations, en het daaraan gekoppelde 5e Mariale Dogma waarin Maria erkend wordt als geestelijke moeder van de mensheid, maken de mogelijkheid voor Amsterdam om tot een groot internationaal bedevaartsoord uit te groeien zeer reëel, vooral indien de langverwachte bedevaartskerk voor de Vrouwe van alle Volkeren gebouwd wordt.

1345 , het Mirakel van Amsterdam

Reeds sinds 1345 staat Amsterdam bekend als bedevaartsoord vanwege het eucharistische wonder wat plaatsvond in het toen nog kleine vissersdorp aan de Amstel. Gedurende de middeleeuwen was Amsterdam het grootste bedevaartsoort in Europa en volgens velen is de groei van Amsterdam mede te danken aan de bekendheid als Mirakelstad. De Mariaverschijning die plaatsvond in 1945, exact 600 jaar later kan Amsterdam doen uitgroeien tot de grootste Mariale bedevaartsplaats ter wereld.

Paus Franciscus Vrouwe van alle Volkeren

De veranderingen in de kerk die in gang gezet zijn door paus Franciscus en die erop gericht zijn om de rol van de kerk in de wereld te vernieuwen en te moderniseren sluiten aan op de boodschap van de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam. Het is Maria die het moederlijke gezicht van de kerk vertegenwoordigd en dat in de kerktraditie altijd al gedaan heeft. Het vijfde mariale dogma dat Maria als moeder van de mensheid verklaard in haar drievoudige capaciteit als Middelares, Voorspreekster en Medeverlosseres kan helpen bij de door paus Franciscus in gang gezette verandering van een overwegend patriarchale naar een meer matriarchale kerk; de kerk als Moeder.

Bedevaartskathedraal naar model van de Aya Sophia

De stichting Lourdes aan de Amstel zet zich sinds jaar en dag in voor de bouw van de grote bedevaartkathedraal naar model van de Aya Sophia bij de RAI aan de Zuidelijke Wandelweg. De bouw van deze door velen lang verwachtte bedevaartskerk zal Amsterdam op de kaart zetten als stad van de Vrouwe van alle Volkeren en moeder van de mensheid, en zal grote stromen bedevaartgangers naar Amsterdam trekken om zo van Amsterdam een waar Lourdes aan de Amstel te maken, en de logisch lijn van Amsterdam als vissersdorp naar een stad van tolerantie, nationaiteiten, cultuur en verbinding die altijd vele mensen van alle diversiteiten aantrok, doortrekken naar zijn conclusie. 

 

Stichting Lourdes aan de Amstel.

Meer binnen deze rubriek