Lourdes aan de Amstel niet in gevaar

08 JAN 2021 09:04 | Stichting Lourdes aan de Amstel

De stichting Lourdes aan de Amstel gaat door met haar plannen voor de realisatie van een bedevaartkerk voor de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam.

In tegenstelling tot recente berichten in de media heeft de Congregatie voor de Geloofsleer de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren absoluut niet verboden of zelfs maar iets in de weg gelegd. De titel: "Vrouwe van alle Volkeren" waaronder de Heilige Maagd zich in Amsterdam bekend maakte alsmede de afbeelding die aan de hand van de verschijning gemaakt zijn alsmede de jaarlijkse bijeenkomsten zijn alle volledig toegestaan. "Het gaat op geen enkel wijze in tegen de leer van de kerk", waren de woorden die kardinaal Ratzinger. Ook in de recent uitgegeven verklaring van het bisdom staat dat de titel - Vrouwe van alle Volkeren - door Rome als volledig theologisch verantwoord wordt geaccepteerd. 

Erkenning versus devotie 

Bij een vermeende Mariaverschijning is de procedure dat eerst de "devotie" in zekere mate wordt vrijgegeven, vervolgens wordt na een aantal jaren de ontwikkelingen bekeken en vervolgens wordt - eventueel - de verschijning "erkend" als authentiek. Maria is echt verschenen.

Wat de Congregatie voor de Geloofsleer recentelijk heeft laten weten is dat men vooralsnog formeel vasthoud aan de juridische geldigheid van een verklaring uit 1974 waarin stond dat de verschijningen niet erkend zijn, dus de Mariaverschijning mag ook nu nog niet als erkend worden gezien.  Echter al in 1981 bleek dat het sensus fidelium - het kerkvolk - deze devotie toch graag wilde. Hierop heeft de congregatie aan de toenmalige bisschop van Haarlem-Amsterdam gevraagd om te kijken of hij de devotie vrij kan geven, nog even los van een erkenning. In 1995 heeft het hoofd van de Congregatie voor de geloofsleer, kardinaal Ratzinger, wederom aan de bisschop van Haarlem-Amsterdam gezegd: geeft de devotie maar vrij, en de vraag over de authenticiteit laten we voor later. Daarmee liet hij de vraag over de authenticiteit duidelijk open. 

Rome 

Het is dus feitelijk de Congregatie voor de Geloofsleer zélf  geweest - Rome - die door de jaren heen altijd heeft aangedrongen op de vrijgave van de devotie omdat de gelovigen dat wilden en het als goed zagen. Het sensus fidelium word en werd door Rome altijd gerespecteerd. De uiteindelijke vraag over de authenticiteit, de erkenning van de verschijning, werd en wordt uitdrukkelijk opengelaten, maar wordt op dit moment nog niet positief bevestigd op het hoogste niveau. Op het niveau van de gelovigen en de bisschoppen is het echter wel al aangenomen en Rome accepteert dit ook door de devotie volledig in al zijn facetten vrij te geven. 

Bedevaarten naar Amsterdam

Bedevaarten naar de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam zij nadrukkelijk toegestaan. Deze vonden al plaats op kleine schaal naar de kapel aan de Diepenbrockstraat waar het originele schilderij van de Vrouwe opgesteld staat (het schilderij dat een afbeelding is van de Heilige Maria zoals ze in Amsterdam verscheen).

Het vijfde mariale dogma in Amsterdam gevraagd

Ruim 700 bisschoppen en 40 kardinalen en 8 miljoen leken hebben hun handtekening reeds gezet onder petities die de afkondiging vragen van een vijfde en definitief Mariaal dogma waarbij Maria erkend wordt als moeder van de mensheid en Middelares, Voorspreekster en Medeverlosseres.  Dit is de essentie van de Amsterdamse Mariaverschijning die de belangrijkste zijn in de geschiedenis van de kerk. Maria is Gods geschenk voor deze tijd en is het heilsmiddel voor deze tijd. Door haar kan Gods genade, vrede en verlossing deze wereld bereiken. Dat is de boodschap van Amsterdam.

Stichting Lourdes aan de Amstel

Meer binnen deze rubriek