Een bedevaartskerk of een bedevaartbordeel aan de Zuidas

09 FEB 2024 08:34 | Lourdes aan de Amstel

De stichting Lourdes aan de Amstel stelt als alternatief voor het door de Amsterdamse gemeenteraad beoogde erotisch centrum, de bouw van een mariale bedevaartskathedraal voor.  Deze bedevaartskathedraal, waar al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw sprake van is, zou ooit gebouwd moeten worden bij de RAI, aan de Zuidelijke Wandelweg. Dit is bijna op de exacte plek van het te realiseren 'megabordeel'. Lourdes aan de Amstel ijvert al jaren voor de bouw van deze bedevaartkerk.

Bidden in plaats van sex

Het beoogde erotisch centrum is bedoeld door de gemeenteraad als oplossing voor de overlast dat de Amsterdamse binnenstad ondervindt vanwege het sextoerisme. Volgens Lourdes aan de Amstel zal een dergelijk 'megabordeel' de aantrekking van Amsterdam voor sextoerisme alleen maar versterken, en juist voor méér overlast zorgen. Terwijl een Mariale bedevaartkathedraal het imago van Amsterdam positief zou kunnen versterken. Maria wordt algemeen gezien als symbool voor positieve waarden als: verbinding, verdraagzaamheid en respect. Een bedevaartskerk aan de Zuidas zal het soort toeristen c.q. pelgrims naar Amsterdam kunnen trekken die voor minder of geen overlast zullen zorgen.

Uithangbord 

Door te gaan voor de realisatie van een megabordeel als oplossing van de overlast steekt Amsterdam een groot uithangbord uit waarmee nog veel meer ongewenste toeristen naar Amsterdam gelokt kunnen worden. Het imago van Amsterdam als stad van sex, drugs, drank en koffieshops wordt daardoor alleen maar versterkt, terwijl door de bouw van een Mariale bedevaartskerk voor Maria als Vrouwe van alle volkeren, het multiculturele, positieve imago van Amsterdam  versterkt zal worden volgens Lourdes aan de Amstel. 

Vrouwe van alle volkeren;  Maria van Amsterdam 

De Amsterdamse Mariaverschijningen die plaatsvonden tussen 1945 en 1959 zijn wereldwijd bekend, en de devotie tot Maria als Vrouwe van alle Volkeren, de titel waarmee Maria zichzelf bekendmaakte, is zeer populair. In 1996 is deze devotie vrijgegeven met toestemming voor de toenmalige congregatie van de geloofsleer onder leiding van kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. Verbonden met deze verschijningen is ook het zogenaamde vijfde mariale dogma. Petities voor dit dogma zijn al door 700 bisschoppen en 40 kardinalen ondertekend en acht miljoen leken. Dit geeft aan dat deze Maria verschijning de potentie heeft van een Lourdes of een Fatima, beide grote bedevaartsoorden.

Positief beeld van de vrouw

Volgens Lourdes aan de Amstel zal een bedevaartskerk voor Maria als de Vrouwe van alle Volkeren een positiever beeld van de 'vrouw' in het algemeen presenteren dan een 'megabordeel' waar  vrouwen zullen 'werken' op een manier die door velen als mensonterend zal worden gezien en die het respect voor vrouwen niet zal vergroten. ook dit feit zal de leefbaarheid en het imago van Amsterdam kunnen versterken.

Toekomst van Amsterdam

Lourdes aan de Amstel roept de Amsterdamse gemeenteraad op om samen te werken met het bisdom Haarlem-Amsterdam voor de realisatie van een mariale bedevaartkerk om zo constructief vorm te geven aan een mooie toekomst van Amsterdam als stad van verbinding en hoop en positiviteit.

 

Stichting Lourdes aan de Amstel stichtinglada@gmail.com 0619983416

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid