Historische toewijding van Rusland aan Maria door Paus kans voor Lourdes aan de Amstel

04 APR 2022 08:36 | Amstelservice

Consecratie van Rusland & Oekraïne aan Maria 

De historisch toewijding van Rusland en Oekraïne aan de Heilige Maria betekend een herwaardering van de rol van Maria in de katholieke kerk en geeft een nieuwe impuls aan de Amsterdamse Maria verschijningen die van 1945 tot 1958  plaatsgevonden in de rivierenbuur te Amsterdam. 

Deze toewijding of consecratie van Rusland aan Maria die ruim 100 jaar geleden (1917) in Fatima gevraagd is en die nooit volledig door een paus was uitgevoerd, is op  25 maart jongsleden door Paus Franciscus in vereniging met alle bisschoppen van de wereld uitgesproken.

De Amsterdamse Mariaverschijning die het vervolg is op Fátima komt hiermee een stap verder naar de volledige erkenning. Evenals in Fatima sprak Maria in Amsterdam een waarschuwing uit voor de wereld en vroeg om erkenning van de haar door God toegewezen rol, om haar voorspraak voor de kerk en wereld ten volle te  kunnen uitoefenen. 

Het middel voor deze erkenning zou zijn de afkondiging van een vijfde Mariaal Dogma waarmee Maria als moeder van de kerk en mensheid bekend zou worden in haar functies als Middelares, Voorspreekster en Coredemptrix. 

"Amsterdam"

Nu thans de voorwaarden van "Fatima" eindelijk volledig vervuld zijn door de uitgevoerde toewijding, is als ware de Amsterdamse Mariaverschijning aan de beurt.  De neergaande spiraal in de Mariadevotie die na het tweede Vaticaanse concilie is ingezet is door deze historische toewijding doorbroken. 

Op het hoogste niveau in de kerkelijke hiërarchie is Maria nu aangeroepen onder haar diverse titels en is haar voorspraak afgesmeekt door middel van deze consecratie van Rusland en de gehele wereld aan de Heilige Maagd. Nooit eerder is dit zo expliciet en grootschalig door paus en bisschoppen gedaan.

Status van de Amsterdamse Mariaverschijning

Nadat kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI,  in 1996 toestemming heeft gegeven voor het vrijgeven van de Amsterdamse devotie tot Maria onder de titel: "Vrouwe van alle Volkeren",  is de devotie wereldwijd verspreid. De congregatie voor de geloofsleer heeft deze vrijgave van de devotie in december 2020 bevestigd. Wat de uiteindelijke erkenning betreft, is de status door de congregatie gesteld op "non constat", dat wil zeggen dat het bovennatuurlijke karakter van de verschijning (nog) niet is vastgesteld, maar dat er ook geen beletsel is vastgesteld. Er zijn geen zaken geconstateerd die in strijd zijn met de geloofsleer.  De uiteindelijke officiële erkenning geschied altijd op basis van de vaststelling van de "vruchten", komt er authentiek christelijk geloofsleven uit voort.

Bedevaartskerk

Dit vaststellen is tot op heden nog niet genoeg gebeurd. Een van de redenen hiervoor is het vooralsnog ontbreken van een bedevaartskerk voor de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam.  De vrijgave van de devotie - wat de huidige status van “Amsterdam” is  -  is voldoende legitimatie voor de bouw of inrichting van een bedevaartskerk toegewijd aan de Vrouwe van alle Volkeren.

Deze bedevaartskerk, waar velen al jaren voor ijveren, kan Amsterdam veranderen in een Mariaal bedevaartsoort, een Lourdes aan de Amstel. Dit is door de toewijding aan Maria van Rusland, Oekraïne en de wereld door Paus Franciscus op 25 maart een grote stap dichterbij gekomen.

Meer binnen de rubriek Religie en theologie