'Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden moet opgeknipt worden'

15 NOV 2023 14:09 | HeadFirst Group

Dit is een expertquote van Marion van Happen, CEO, HeadFirst Group. 

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Adviescollege: Nieuwe wet tegen schijnzelfstandigheid gaat niet werken | Politiek | AD.nl

De recent afgesloten internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel 'Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden' heeft meer dan 1.100 reacties opgeleverd, waaruit duidelijk blijkt dat dit onderwerp sterk leeft onder zzp'ers, brancheverenigingen en marktpartijen. Opvallend is het gebrek aan aandacht voor het zzp-dossier in verkiezingsprogramma's. Een gemiste kans voor een diepgaand debat over de visie op de arbeidsmarkt tijdens de campagne.

Kritiek op wetsvoorstel

Zowel HeadFirst Group als een gelegenheidscoalitie bestaande uit brancheverenigingen (NBBU, Bovib, VvDN en RIM) en zelfstandigenorganisaties (VZN en PZO) hebben stevige reacties ingediend, wat mijn optimisme voedt over de gezamenlijke inspanningen op breder niveau.

Kritiek in de reacties richt zich voornamelijk op het eerste deel van het wetsvoorstel, met betrekking tot de verduidelijking van de norm 'werken in dienst van' aan de hand van drie hoofdelementen. Deze goed onderbouwde kritiek sluit aan bij onze eigen zorgen en reactie. Het inbeddingscriterium gaat niet voor duidelijkheid zorgen, er ontbreekt een balans tussen werknemerschap en ondernemerschap en een overgangsregeling ontbreekt.

Steun voor rechtsvermoeden van werknemerschap

Er is wél brede positiviteit over het rechtsvermoeden van werknemerschap onder een uurtarief van 32,24 euro. Eerder heb ik geadviseerd dit voorstel verder uit te werken en snel naar het parlement te sturen voor verdere behandeling. Dit geeft kwetsbare werkenden aan de basis van de arbeidsmarkt een krachtigere positie bij het opeisen van een arbeidsovereenkomst.

De bescherming van deze groep mag niet worden uitgesteld. Daarom roep ik op het wetsvoorstel 'op te knippen', zodat het rechtsvermoeden snel kan worden ingevoerd. Dit zal gelijktijdig een positief effect hebben op het bestrijden van schijnzelfstandigheid aan de basis van de arbeidsmarkt.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen