'Pestgedrag op de werkvloer kan de baas geld kosten'

31 JAN 2024 10:02 | DAS Rechtsbijstand
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Pascal Besselink

Aanleiding:
Pesten op kantoor komt nog vaak voor: 'Werkplek voor veel mensen een kwelling' | Economie | NU.nl

Vakbond CNV publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat ruim een kwart van de werkenden in ons land wel eens te maken heeft met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk.

Werkgevers moeten op grond van de wet zorgen voor een veilige werkplek. Dat geldt niet alleen voor fysieke, maar ook voor psychische schade. Daarnaast moeten zij een beleid voeren gericht op voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Daar valt pesten ook onder.

Vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt

Een werkgever kan ervoor kiezen een vertrouwenspersoon in te schakelen. Word je als werknemer door je leidinggevende of een collega geïntimideerd of gepest? Dan is het belangrijk dit bespreekbaar te maken met je werkgever. Mocht er door je werkgever een vertrouwenspersoon zijn aangewezen, dan is deze het eerste aanspreekpunt.

Onderzoek instellen naar pesterijen

Van een goed en zorgvuldig werkgever mag je verwachten dat hij een onderzoek instelt naar de intimidatie of pesterijen. Daarna kan je werkgever eventueel een passende maatregel nemen door de collega bijvoorbeeld te schorsen, over te plaatsen en in erge gevallen zelfs te ontslaan.

Procedure starten voor schadevergoeding

Voldoet een werkgever niet aan zijn zorgplicht voor een veilige werkplek en valt de werkgever iets te verwijten? Dan kun je een procedure starten tegen je werkgever en een schadevergoeding vorderen. Dit kan ook als je werkgever zich zelf schuldig heeft gemaakt aan intimidatie of pesten. Er zal wel aangetoond moeten worden dat er concrete schade is geleden en dat deze schade tijdens de uitoefening van je werkzaamheden is ontstaan.

Maatregelen nemen als pesterijen bekend zijn

Dit is geen makkelijke klus. Zeker niet, omdat van een werkgever pas verwacht kan worden dat hij maatregelen neemt op het moment dat de werkgever bekend is met de pesterijen. Maar valt een werkgever een verwijt te maken en je kunt aantonen dat je schade hebt geleden daardoor? Dan kan het zijn dat de werkgever een schadevergoeding moet betalen.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen