'Het thuiswerktijdperk komt ten einde, maar Nederlandse markt biedt weerstand'

04 SEP 2023 14:36 | Top of Minds

Dit is een expertquote van Auke Bijnsdorp, Managing Partner van Top of Minds Executive Search.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Meta Updates Its RTO Policy With a Stricter Mandate

Wereldwijd maken steeds meer Big Tech-bedrijven een einde aan het ongelimiteerde thuiswerken, wat juist door deze bedrijven snel groot is gemaakt tijdens de pandemie. Spraakmakende voorbeelden zijn Tesla, Apple, Zoom, Amazon, Google en Meta. Stuk voor stuk voeren ze de druk op bij hun werknemers om vanuit kantoor te werken. Vanuit Top of Minds Executive Search zien we dat de Nederlandse arbeidsmarkt nog niet klaar is voor deze kanteling en adviseren we werkgevers om de natuurlijke ontwikkeling niet te forceren.

Met een team van ruim dertig consultants is Top of Minds actief in de hele Nederlandse private sector. Uit een poll onder deze consultants blijkt dat honderd procent van hen meerdere keren per week met werknemers en/of werkgevers in gesprek is over de verwachtingen rondom thuiswerken.

Bij Meta, Google en Amazon geldt voor fulltime personeel een kantoorplicht van drie dagen per week en bij Zoom ligt het minimum op twee dagen. Daarmee nemen ze een mildere aanpak dan Tesla. Daar kondigde Elon Musk vorig jaar al per e-mail aan dat iedereen die remote wil werken minimaal veertig uur per week op kantoor moet zijn, of anders Tesla moet verlaten. Afgelopen maand maakte Meta’s HR Director Lori Goler bekend dat er streng zal worden toegezien op de uitrol van het Return-to-Office (RTO)-plan, en dat medewerkers die zich niet aan de regels houden ontslag riskeren.

Wettelijk gezien is het in Nederland mogelijk om werknemers te verplichten naar kantoor te komen, dit valt onder het instructierecht. De uitzondering daarop is wanneer je hybride of remote werken hebt afgesproken als arbeidsvoorwaarde. Toch waarschuwen we werkgevers voor de negatieve gevolgen van het streng inperken van thuiswerken. We zien een natuurlijke terugstroom naar kantoor doordat werknemers de sociale isolatie zelf zat worden. Maar voor een substantieel deel van de Nederlandse arbeidsmarkt is thuiswerken essentieel geworden. Rigide werkgevers riskeren dat topwerknemers opstappen. Denk bijvoorbeeld aan Ian Goodfellow, die zijn positie als Machine Learning Director bij Apple verliet vanwege het RTO-plan. Gezien de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is dit een reëel scenario. In plaats van strenge regels, adviseren wij werkgevers te focussen op het versterken van de bedrijfscultuur, interne communicatie en bijhouden van prestaties. Dit zal de natuurlijke beweging terug naar kantoor ondersteunen.

 

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen