Nederland mag vreemdelingen weer overdragen aan Kroatië

13 SEP 2023 10:15 | Raad van State

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag vreemdelingen weer overdragen aan Kroatië op grond van de Europese Dublinverordening. Er zijn geen “serieuze aanknopingspunten” meer voor het risico op pushbacks bij deze zogenoemde Dublinclaimanten. Dit oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (13 september 2023).

Achtergrond

Een Iraanse man is de Europese Unie in Kroatië binnengekomen en heeft vervolgens in Nederland asiel aangevraagd. De staatssecretaris heeft zijn aanvraag niet in behandeling genomen en wil hem overdragen aan Kroatië. Als EU-lidstaat is Kroatië op grond van de Europese Dublinverordening in dit geval verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag. Maar volgens de Iraniër maakt Kroatië zich schuldig aan zogenoemde pushbacks. Bij een pushback wordt een vreemdeling vanuit een EU-lidstaat doorgestuurd naar een ander land, zonder dat hij in die EU-lidstaat asiel heeft kunnen aanvragen.

In beginsel vertrouwen op andere lidstaten

De staatssecretaris mag er op voorhand van uitgaan dat alle EU-lidstaten op een effectieve en gelijkwaardige manier bescherming bieden aan de grondrechten in het EU‑Handvest, het Vluchtelingenverdrag en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat wordt het interstatelijk vertrouwensbeginsel genoemd. Alleen als blijkt dat in de praktijk toch risico bestaat op schending van grondrechten kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Eerder nader onderzoek nodig wegens pushbacks

In april 2022 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de staatssecretaris nader onderzoek moest doen naar de positie van deze vreemdelingen als hij hen aan Kroatië wilde overdragen. De reden daarvoor was dat er op grond van de toen beschikbare informatie serieuze aanknopingspunten waren dat aan Kroatië overgedragen Dublinclaimanten het risico liepen op pushbacks.

Nu geen nader onderzoek meer nodig

Dat is nu anders. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van april 2022 onderzoek gedaan naar de actuele situatie voor Dublinclaimanten in Kroatië. Uit dat onderzoek blijkt dat de Kroatische autoriteiten zich houden aan de Europese Dublinverordening en dat Dublinclaimanten in Kroatië opvang krijgen en worden toegelaten tot de nationale asielprocedure. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatssecretaris hiermee voldaan aan zijn onderzoeksplicht en mag hij op basis van de bevindingen weer uitgaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel ten aanzien van Kroatië.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid