Staatssecretaris mocht instemmen met waakvlam gaswinning Groningen 2022-2023

30 AUG 2023 10:15 | Raad van State

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat mocht instemmen met de winning van maximaal 2,8 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld voor het jaar 2022-2023. Het gaat in deze zaak om het waakvlamniveau. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt vandaag in een uitspraak dat de staatssecretaris de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op juiste wijze heeft beoordeeld. Groninger Bodem Beweging en een aantal bewoners van het aardbevingsgebied waren het niet eens met het vaststellingsbesluit van de staatssecretaris en waren daartegen in beroep gekomen.

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt verder dat de staatssecretaris deugdelijk heeft gemotiveerd waarom dit winningsniveau nodig is om de leveringszekerheid te borgen. Verder heeft hij voldoende maatregelen genomen om de vraag naar gas uit Groningen zo snel mogelijk af te bouwen, met als uitgangspunt dat de gaswinning volgend jaar wordt beëindigd.

Belangenafweging

Na afweging van alle belangen heeft de staatssecretaris redelijkerwijs het winningsniveau kunnen vaststellen op 2,8 miljard kubieke meter gas. De staatssecretaris heeft een afweging gemaakt met aan de ene kant de belangen van de bewoners van het aardbevingsgebied en aan de andere kant de belangen van bedrijven en het kunnen blijven verwarmen van woningen in de winter. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de staatssecretaris de belangen van de bewoners terecht zwaar heeft laten wegen. De staatssecretaris heeft uitvoerig aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van bodembeweging door de gaswinning en concreet uiteengezet welke maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren. De staatssecretaris moet echter ook rekening houden met het maatschappelijke belang voor het behoud van leveringszekerheid, met het oog op onder andere de oorlog in Oekraïne en het nog niet volledig beschikbaar zijn van alternatieven zoals de stikstofinstallatie in Zuidbroek.

Veiligheid

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt verder dat de staatssecretaris voldoende rekening heeft gehouden met de veiligheid, door alle gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen toe te voegen aan het versterkingsprogramma. Er vallen dus geen gebouwen buiten het versterkingsprogramma. In het vaststellingsbesluit is veel aandacht besteed aan de versnelling en de eerder genomen versnellingsmaatregelen hebben een positief effect laten zien. De Afdeling bestuursrechtspraak vindt dat het tempo van de versterking van gebouwen niet zo laag is dat de staatssecretaris om die reden het vaststellingsbesluit niet kon nemen.

Eerdere uitspraken

Dit is de zevende keer in acht jaar tijd dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich heeft gebogen over de gaswinning in Groningen. In 2015, 2017 en 2019 vernietigde zij eerdere instemmingsbesluiten van de minister over de hoeveelheid gas die gewonnen mocht worden uit het Groningenveld. In 2020 en 2021 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de minister mocht instemmen met de winning van 11,8 miljard kubieke meter gas voor het jaar 2019-2020 en 8,1 miljard kubieke meter gas voor het jaar 2020-2021. In 2022 luidde de uitspraak dat de staatssecretaris mocht instemmen met de winning van 4,5 miljard kubieke meter gas voor het jaar 2021-2022.

Meer binnen de rubriek Recht