'Geld uit textielketen juist in eigen sector nodig om circulaire doelen te halen'

31 MEI 2024 15:09 | MVO Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Bianca Streng

Aanleiding:
Strijd om kilo’s kleding: Inzamelaars van tweedehands textiel concurreren elkaar kapot | Trouw

De textielsector moet verduurzamen. De helft van onze economie moet over zes jaar circulair zijn. Maar zolang de opbrengsten uit de textielinzameling de sector uitvloeien zijn investeringen niet mogelijk. En die zijn broodnodig voor opschaling.

De manier waarop we met textiel omgaan bepaalt voor een groot deel hoe snel de sector verduurzaamt. Dus minder produceren én consumeren. De kwaliteit van kleding moet omhoog, zodat we er langer mee kunnen doen. En als we het dan afdanken, dan zorgt een goed systeem voor de inzameling. Dit maakt kleding opnieuw bruikbaar, te repareren of in een laatste fase recyclebaar. Textiel wordt opnieuw textiel – een closed loop, in vakjargon.

Er komt wetgeving aan uit Brussel die dit scenario stimuleert. Het duurt echter nog een paar jaar voordat deze in werking treedt. In de tussentijd staat ons inzamelingssysteem - waarmee we nota bene vooroplopen in Europa - onder druk. Zeker als geldstromen die de sector keihard nodig heeft gebruikt worden voor andere sectoren. Daarom moet iedere euro die in deze sector omgaat, terugvloeien naar de sector zelf. Dát is pas een closed loop.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid