NetVerder krijgt 19,6 miljoen euro subsidie van Nieuwe Warmte Nu voor het Warmtenet Delft

12 DEC 2023 08:55 | NetVerder

NetVerder, dochter van netwerkbedrijf Stedin Groep, heeft in samenwerking met de partners in Warmtenet Delft subsidie gekregen voor de ontwikkeling van Warmtenet Delft. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Groeifonds-programma Nieuwe Warmte Nu. Dit programma helpt partijen versneld te investeren in de aanleg van warmtenetten.

Warmtenet Delft is één van de 12 vliegwielprojecten die subsidie krijgt via het Programma Nieuwe Warmte Nu. Met deze subsidie van 19,6 miljoen euro kunnen we meer leren over warmtenetten en wisselen we kennis en ervaringen uit met de andere projecten. Dit helpt om op grote schaal en sneller duurzame collectieve warmtesystemen te gebruiken in plaats van aardgas. Deze systemen gebruiken duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte, restwarmte van de industrie of warmte uit afval- of oppervlaktewater. Warmtenet Delft helpt de ontwikkeling van andere warmtenetten in Nederland door kennis te delen.

De subsidie is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Warmtenet Delft. Zonder deze subsidie zou het net niet aangelegd kunnen worden. Een definitief besluit over de aanleg van het warmtenet wordt begin 2024 verwacht.

Maaike Zwart, wethouder Duurzaamheid, Werk en Inkomen en Economie: “De samenwerkende partners zijn blij met deze subsidietoekenning. Wij zien hierin de bevestiging dat we met Warmtenet Delft voor de bewoners in Buitenhof en Voorhof op de goede weg zijn om een betrouwbare, betaalbare én duurzame verwarming van woningen en andere gebouwen mogelijk te maken.”

“We zijn zeer verheugd met deze subsidietoekenning en zien hiermee een positieve stap voorwaarts in de komst van Warmtenet Delft”, geeft NetVerder directeur, Koen Verbogt aan. “Dit helpt om een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening te maken voor de bewoners van Buitenhof en Voorhof in de gemeente Delft.

Over Warmtenet Delft In de wijken Voorhof en Buitenhof ontwikkelen we samen een warmtenet. Dit is een leidingnet onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat water wordt verwarmd op een manier die goed is voor het milieu. Met dit leidingnet kunnen we huizen in deze wijken verwarmen zonder aardgas te gebruiken. Zo kunnen bewoners ook in de toekomst nog lang en prettig wonen in een verwarmd huis. Ook helpt het om de hoeveelheid CO2 die vrijkomt in de lucht te verminderen. Dit warmtenet is bijzonder omdat het ‘open’ is. Dat betekent dat verschillende bedrijven in de toekomst warmte aan het net kunnen leveren en verschillende warmtebronnen kunnen worden aangesloten. Op die manier zorgen we ervoor dat mensen in deze wijken altijd warmte hebben. Het verwarmen van de huizen blijft betaalbaar en is ook nog eens beter voor het milieu. Het Warmtenet Delft is een samenwerking tussen woningcorporaties (Woonbron, Vidomes, DUWO, Stedelink), InWarmte als eerste warmteleverancier, warmtenetwerkbedrijf NetVerder, Geothermie Delft (de warmtebron) en de gemeente Delft. Over NetVerder Het ontwikkelen, realiseren en beheren van toekomstbestendige infrastructuur voor nieuwe energie, daarmee brengt NetVerder de energietransitie een stap verder. NetVerder werkt aan diverse warmte-, stoom- en duurzame gassen projecten. Als dochter van netwerkbedrijf Stedin Groep zet NetVerder zich onder meer in voor de ontwikkeling van warmtenetten, waarbij het behalen van maatschappelijk rendement voorop staat. NetVerder is een jong en wendbaar bedrijf dat werkt aan het waarmaken van duurzaamheidsambities in het grootste deel van de provincie Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid