'Data-ingenieurs belangrijk bij besluitvorming over drinkwater'

11 APR 2023 09:27 | Boer & Croon

Dit is een expertquote van Kees-Jan van Vliet, Partner Boer & Croon

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Het water komt toch uit de kraan? Nee, dat is niet vanzelfsprekend - NRC

Het ontstaan van drinkwaterschaarste is een reëel gevaar. Om de eigen prestaties te monitoren, komen er bij de waterschappen enorme hoeveelheden data binnen. Waterschappen zijn zich hier bewust van en hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het gericht voeren van datamanagement en het uitwerken van scenario’s. Het vertalen van deze data en scenario’s in datagedreven besluitvorming vormt echter nog een aandachtspunt.

Een goed hulpmiddel hierbij is de reële-optietheorie. Dit is een model dat afkomstig is uit de wereld van strategisch management en onder andere gebruikt wordt door multinationals in life sciences en grondstoffenwinning. De kracht ervan is dat je kansen en risico´s waardeert door ze terug te brengen tot een corporate finance-model.

Door de kansen en risico´s van bepaalde opties meetbaar te maken met beschikbare data en scenario’s, is het mogelijk om tot een beter gefundeerde (strategische) besluitvorming te komen. Hierdoor kunnen waterschappen nog doelgerichter hun rol blijven vervullen.

De kerntaken van de waterschappen zijn het bewaken van de waterkwaliteit, het beheer van de hoeveelheid water en de zuiveringsinstallaties. Het niet behalen van de milieudoelen, zoals vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water, kan grote gevolgen hebben voor de vergunningverlening voor bedrijven die water onttrekken of juist lozen.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid