Rli brengt advies uit over het voorkomen van een funderingscrisis

16 FEB 2024 13:14 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Rli brengt advies uit over het voorkomen van een funderingscrisis

Op donderdag 29 februari 2024 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Goed gefundeerd: advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek’ uit. De demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat nemen het door hen gevraagde advies tijdens de aanbiedingsbijeenkomst in ontvangst en geven een eerste reactie.

Over het advies

Funderingsschade aan gebouwen is een groeiend en complex probleem en speelt in grote delen van Nederland. Dit is een gevolg van leven in een laaggelegen land met veel slappe bodems. Dit probleem wordt tot nu toe niet genoeg gezien, het zit letterlijk onder de grond. Funderingsproblematiek is niet alleen een technisch en financieel probleem maar ook een omvangrijk maatschappelijk probleem. Juist vanwege de persoonlijke problematiek die hierachter schuilgaat pleit de Rli er voor om te kiezen voor een doeltreffende nationale aanpak. De raad doet concrete aanbevelingen aan het kabinet voor een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen publieke en private partijen.

Lees meer over het advies ‘Goed gefundeerd: contouren van een nationale aanpak funderingsproblematiek’

Lees de brief met de adviesvraag aan de Rli over funderingsproblematiek, d.d. 9-10-'23

Interviewverzoeken, aanbiedingsbijeenkomst en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met Jan Jaap de Graeff, raadsvoorzitter Rli en Jantine Kriens, raadslid en voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid.

Uitnodiging - aanbiedingsbijeenkomst in Den Haag

Donderdag 29 februari van 16.45 tot 17.15 uur (inloop vanaf 16.15 uur)

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelding hiervoor is noodzakelijk, via anneke.verschoor@rli.nl 06 1535 9540.

Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Het advies komt beschikbaar op 20 februari 2024. Op publicatie van een artikel over dit advies rust een embargo tot 29 februari 2024, 17.00 uur.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Anneke Verschoor, communicatieadviseur, anneke.verschoor@rli.nl of 06 1535 9540. Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Joris Stok, joris.stok@rli.nl of 06 1324 6502 Vanaf 29 februari, 17.00 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl Volg ons op X @raadrli en LinkedIn gebruik de hashtag #funderingsproblematiek Over de Rli De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad behandelt met name strategische maatschappelijke vraagstukken van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. Voorzitter is ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff. www.rli.nl

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed