Vervroeging publicatiedatum

17 JUN 2024 15:42 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

 Vervroeging publicatiedatum

Kabinet en parlement schieten te kort bij het bewaken van de rechtsstaat

Op woensdag 26 juni 2024 publiceert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Met recht balanceren: juridisering in de leefomgeving’.

De laatste jaren komen rechtszaken in de leefomgeving steeds meer in het nieuws, denk aan de klimaatzaak van Urgenda, zaken rond stikstof, bestrijdingsmiddelen of Schiphol. Diverse spraakmakende zaken zetten daarbij de verhouding tussen rechter en politiek onder spanning.

Uitingen in de media en debatten in de Tweede Kamer over juridisering vergroten die spanning. Denk aan discussies over de rol van de rechter ten opzichte van de rol van het parlement en de rol van de uitvoerende macht (de regering). Of aan de recente discussies in de Kamer over een toetsing aan de Grondwet, zoals ook voorgesteld in Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet.

De raad heeft geanalyseerd in hoeverre juridisering in de leefomgeving problematisch is. Op basis van deze analyse komt de raad met aanbevelingen hoe om te gaan met de problematische kanten van juridisering. Het advies wordt aangeboden aan de demissionaire ministers De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Weerwind voor Rechtsbescherming.

Interviewverzoeken, bijeenkomst en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met Niels Koeman, raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid.

Uitnodiging –bijeenkomst in Den Haag

Op woensdag 3 juli 2024, van 15.00 tot 16.15 uur (inloop vanaf 14.30 uur) organiseert de Rli een bijeenkomst waarbij het advies wordt toegelicht en deskundigen en publiek met elkaar in gesprek gaan. Review op het advies zal gegeven worden door Pieter Omtzigt, Hanneke van der Eijken, Hugo Doornhof en Rowie Stolk. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid voor de pers om vragen te stellen. Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk, dat kan via anneke.verschoor@rli.nl 06 1535 9540.

Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publicatie van een artikel over dit advies rust een embargo tot 26 juni 2024, 10.00 uur

Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Anneke Verschoor, communicatieadviseur, anneke.verschoor@rli.nl of 06 1535 9540. Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Folmer de Haan, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496 Vanaf 26 juni 2024, 10.00 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl Volg ons op X @raadrli en LinkedIn gebruik de hashtag #juridisering #leefomgeving #metrechtbalanceren Over de Rli De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad behandelt met name strategische maatschappelijke vraagstukken van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. Voorzitter is ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff.

Meer binnen de rubriek Recht