Kabinet en parlement schieten te kort bij het bewaken van de rechtsstaat

14 JUN 2024 12:09 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Kabinet en parlement schieten te kort bij het bewaken van de rechtsstaat

Op donderdag 27 juni 2024 publiceert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Met recht balanceren: juridisering in de leefomgeving’.

De laatste jaren komen rechtszaken in de leefomgeving steeds meer in het nieuws, denk aan de klimaatzaak van Urgenda, zaken rond stikstof, bestrijdingsmiddelen of Schiphol. Diverse spraakmakende zaken zetten daarbij de verhouding tussen rechter en politiek onder spanning.

Uitingen in de media en debatten in de Tweede Kamer over juridisering vergroten die spanning. Denk aan discussies over de rol van de rechter ten opzichte van de rol van het parlement en de rol van de uitvoerende macht (de regering). Of aan de recente discussies in de Kamer over een toetsing aan de Grondwet, zoals ook voorgesteld in Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet.

De raad heeft geanalyseerd in hoeverre juridisering in de leefomgeving problematisch is. Op basis van deze analyse komt de raad met aanbevelingen hoe om te gaan met de problematische kanten van juridisering. Het advies wordt aangeboden aan de demissionaire ministers De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Weerwind voor Rechtsbescherming.

Interviewverzoeken, bijeenkomst en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met Niels Koeman, raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid.

Uitnodiging –bijeenkomst in Den Haag

Op woensdag 3 juli 2024, van 15.00 tot 16.15 uur (inloop vanaf 14.30 uur) organiseert de Rli een bijeenkomst waarbij het advies wordt toegelicht en deskundigen en publiek met elkaar in gesprek gaan. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid voor de pers om vragen te stellen. Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk, dat kan via anneke.verschoor@rli.nl 06 1535 9540.

Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publicatie van een artikel over dit advies rust een embargo tot 27 juni 2024, 10.00 uur

Meer binnen de rubriek Recht