Zorgsector introduceert landelijke richtlijn psychosociale ondersteuning

09 MEI 2023 10:31 | ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Een algemene standaard voor de psychische ondersteuning van zorgprofessionals, zowel in tijden van crisis als bij ingrijpende gebeurtenissen in de dagelijkse praktijk. Dat is de belangrijkste meerwaarde van de landelijke beleidsrichtlijn die vandaag wordt geïntroduceerd door een brede vertegenwoordiging van de sector Zorg & Welzijn. De richtlijn bevat op bewijs gebaseerde inzichten en praktische handvatten voor bestuurders, managers en HR-professionals in de hele zorg en is vanaf vandaag beschikbaar via www.richtlijnzorgprofessionals.nl.

In de zorg worden steeds vaker initiatieven ondernomen om professionals optimaal te ondersteunen in hun werk en ontwikkeling. In tegenstelling tot overige sectoren ontbrak het tot dusver aan een landelijke standaard daarvoor. "Tijdens de coronapandemie werd het belang daarvan extra duidelijk," aldus Anne de Pagter, kinderarts-hematoloog in het ErasmusMC en LUMC en als voormalig bestuurslid Stichting Zorg na Werk in Coronazorg mede-initiatiefnemer van de richtlijn. “In de coronapandemie moesten zorgprofessionals in onzekere en stressvolle situaties hun werk doen. Nu is de pandemie voorbij, maar het belang van optimale inzet, professionele ontwikkeling én werkplezier van zorgprofessionals blijft onverminderd groot. Met deze richtlijn, ontwikkeld in de unieke samenwerking met zoveel organisaties uit de zorg, ligt er een brede basis om professionals te ondersteunen en dat is een belangrijke mijlpaal.”

Eenduidige adviezen

De richtlijn is in opdracht van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) ontwikkeld door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises, in nauwe samenwerking met een groot aantal vertegenwoordigers van de zorgsector, deskundigen op het gebied van psychosociale ondersteuning en ook vanuit de overheid is meegedacht. Het resultaat is een beleidsrichtlijn die breed toepasbaar is in de hele zorg. Fieke Bruggeman-Everts, projectleider bij ARQ: “Bestuurders, managers en HR-professionals in alle sectoren van de zorg vinden in deze beleidsrichtlijn eenduidige, ‘evidence-based’ adviezen over de organisatie van optimale psychosociale ondersteuning aan zorgprofessionals bij ingrijpende gebeurtenissen. Die ondersteuning kan variëren van collegiale ondersteuning in de vorm van peer support of een buddy systeem, tot professionele ondersteuning via de bedrijfsarts of psycholoog. Door zodoende stressgerelateerde gezondheidsklachten bij ingrijpende gebeurtenissen – met verloop en verzuim als gevolg – zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen professionals met plezier blijven werken.”  

Implementatie

De beleidsrichtlijn kan vanaf vandaag worden gedownload via www.richtlijnzorgprofessonials.nl  en toegepast worden in de zorgpraktijk. Om meer zicht te krijgen op de factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie, begeleidt ARQ de komende tijd twee zorginstellingen bij de implementatie van de beleidsrichtlijn. De bevindingen uit dit traject kunnen andere organisaties ook weer helpen bij de implementatie van de beleidsrichtlijn.  

Betrokken partijen bij ontwikkeling Beleidsrichtlijn Psychosociale Ondersteuning Zorgprofessionals

•              Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

•              Federatie Medisch Specialisten (FMS)

•              Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

•              Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

•              ActiZ

•              Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

•              De Nederlandse GGZ

•              Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

•              Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

•              Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

•              De Jonge Specialist (DJS)

•              De Jonge Dokter (DJD)

•              De Geneeskunde Student (DG)

•              Landelijke Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV)

•              MBO Raad

•              Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) (adviesrol)

•              Landelijke Vereniging van Medisch Psychologen (LVMP) (adviesrol)

•              Ministerie van Defensie, Militaire GGZ (adviesrol)

•              Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (monitorrol)

•              Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (monitorrol)

•              De Nederlandse Arbeidsinspectie (monitorrol)

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum biedt preventieve ondersteuning en advies, doet wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en verzorgt opleidingen en trainingen. ARQ zorgt voor mensen met psychotraumaklachten door screening, diagnostiek en behandeling. Daarnaast adviseert ARQ organisaties en overheid over de inrichting van zorg voor getroffenen. ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises is onderdeel van ARQ en optimaliseert psychosociale ondersteuning en zorg bij rampen en crises. Denk bijvoorbeeld aan de Bijlmerramp, de vliegramp met MH17 en de coronacrisis. Op basis van ervaring en opgebouwde kennis uit eerdere rampen en crises wordt kennis gebundeld in beleidsstukken, zoals richtlijnen en toolkits, of in publicaties, zoals onderzoeksrapporten. De beleidsrichtlijn zorgprofessionals is gebaseerd op de bestaande Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden die sinds 2010 is geïmplementeerd voor een door geüniformeerde organisaties, zoals Politie, Brandweer, Defensie en Ambulancezorg Nederland.

Meer binnen de rubriek Zorg