'Een AI-adoptiestrategie moet organisaties helpen om te gaan met mensenrechten en ethiek'

12 JUN 2024 17:28 | CGI Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Frans van 't Hof

Aanleiding:
Wees kritisch op de AI-hype

Het artikel ‘Wees kritisch op de AI-hype’ wijst op enkele terechte aandachtspunten voor AI en hypes in algemeen, maar gaat eraan voorbij dat organisaties tegenwoordig beter geïnformeerd en kritischer zijn dan vroeger.

IT-organisaties hebben al jaren ervaring met nieuwe hypes en trends. Maar ook routine in het definiëren van een adoptie-aanpakken en beheersen van de IT-voortbrenging. Uiteindelijk is de laatste beweging in de AI-wereld ook maar een technologie zoals elk andere, die opgepakt kan worden met hetgeen al lang bekend is.

In de afgelopen jaren heeft namelijk niet alleen IT-technologie een vogelvlucht genomen. Met eerdere hypes op het vlak van cloud en data heeft de IT-wereld beter geleerd, hoe beheerst om te gaan met trends. Door aan de ene kant het beleid en beheersing beter op te zetten en toe te passen. En anderzijds ook beter de toepassing van technologie zelf te beoordelen en hiervoor beter de kansen, bedreigingen, kosten en risico’s in te schatten.

Door alleen enkele aandachtspunten te benoemen en te waarschuwen voor een hype, wordt er niet echt bijgedragen aan het begrip van AI en de discussie hoe dit toegepast kan worden. Het zet alleen maar een negatief sentiment neer.

Organisaties zijn erbij gebaat om een AI-adoptie te definiëren waarin alle relevante aandachtspunten voor AI worden opgepakt. In zo’n adoptieaanpak wordt bijvoorbeeld ook bepaald hoe met mensenrechten, wet- en regeling en ethiek wordt omgegaan. En onder welke condities, de zogenaamde guardrails, AI-experimenten of projecten gerealiseerd mogen worden.

Op veel punten hebben IT-organisaties al kennis en expertise aan boord voor het opzetten van een AI-adoptie en kunnen hiermee zelf aan de slag. Daarnaast kunnen zich ze laten bijstaan door AI-experts die echt in het fundament snappen wat AI kan opleveren en wat de specifieke aandachtspunten zijn ten opzichte van reguliere IT.

Door alleen maar te ageren tegen een hype met alleen losse aandachtspunten komt geen enkele organisatie verder. Het remt de discussie en daarmee ook de broodnodige innovatie die Nederland voor haar economie nodig heeft, om relevant in de wereld te blijven.

Frans van 't Hof is Expert AI bij CGI Nederland

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media