'Digitale infrastructuur roept om eigen ministerie'

17 JUN 2024 09:15 | CGI Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Johan de Jong

Aanleiding:
Nederland krijgt geen minister van Digitale Zaken - iBestuur

Nederland krijgt opnieuw geen minister van ICT of Digitale Infrastructuur, tot teleurstelling van voorstanders in de politiek, overheid en bedrijfsleven. Er komt wel een staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, maar de aandacht voor digitalisering blijft verspreid over verschillende ministeries. De digitale economie bij Economische Zaken, de digitale samenleving bij Binnenlandse Zaken, digitale weerbaarheid en cybersecurity bij Justitie en Veiligheid, digitale vaardigheden bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en digitale duurzaamheid en infrastructuur bij Klimaat en Groene Groei en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Deze versnippering leidt tot inefficiëntie, gebrek aan coördinatie en inconsistent beleid. Denk aan gebrekkige cyberveiligheid of onvoldoende internetdekking in landelijke gebieden, wat de digitale kloof vergroot en economische ongelijkheid versterkt. Opmerkelijk in een tijd waarin digitale infrastructuur essentieel is voor economische groei, innovatie en nationale veiligheid en digitalisering als belangrijk middel voor het oplossen van vele economische en maatschappelijke vraagstukken wordt gezien. 

Net zoals auto-, spoor- en waterwegen fysieke connectiviteit en efficiëntie bevorderen, zorgt digitale infrastructuur voor essentiële connectiviteit en gegevensverwerking. Dit is cruciaal voor een moderne economie en samenleving. Hoewel de economische waarde van fysieke infrastructuur mogelijk groter is, zijn beide onmisbaar voor economische groei en maatschappelijke functies. De digitale infrastructuur wordt bovendien steeds belangrijker met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Bedrijven in deze sector dragen jaarlijks 24,2 miljard euro bij aan de Nederlandse economie (2 procent van het BNP) en creëren ongeveer 200.000 banen. De bijdrage aan de digitalisering van andere sectoren is zelfs nog groter dan de directe economische impact.

Je kunt je afvragen waarom onze digitale infrastructuur niet net zo wordt behandeld als de fysieke infrastructuur. Voor fysieke infrastructuur is beleid over bereikbaarheid, veiligheid, 'rijvaardigheid' en duurzaamheid centraal geregeld bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uitvoeringsorganisaties zoals de RDW en het CBR. Een vergelijkbare geïntegreerde aanpak voor de digitale infrastructuur binnen een ministerie van Digitale Infrastructuur ligt daarom voor de hand.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid