'Winst en groei moeten hand in hand gaan met diversiteit'

11 JUL 2024 09:16 | CGI Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Liesbeth Grootenboer

Aanleiding:
Techbedrijven willen meer diversiteit, maar weten niet hoe

Techbedrijven willen wel investeren in diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), maar weten niet hoe. Meer dan de helft (53 procent) van de techbedrijven heeft hier geen beleid voor, blijkt uit het allereerste DEI in European Tech Benchmark Report 2024. Organisaties zijn nog steeds niet inclusief genoeg en staan niet open voor andersdenkenden of andere groepen mensen. De oplossing ligt bij de top van het bedrijfsleven, die inclusiviteit moet omarmen.

Het probleem beperkt zich niet alleen tot genderongelijkheid, maar omvat ook een bredere reeks van diversiteit, waaronder neurodiversiteit en verschillende religies. De huidige situatie is achterhaald en niet toekomstbestendig. Er zijn dringend veranderingen nodig.

De top van het bedrijfsleven moet mensen in hun kracht zetten en actief naar hen luisteren. Dit is alleen mogelijk als het gedrag binnen organisaties verandert, zoals een herziening van teamdynamieken en communicatiepatronen en het creëren van diverse teams.

Een oplossing is de oprichting van affiniteitsgroepen binnen bedrijven. Deze groepen kunnen mensen met vergelijkbare achtergronden of problemen samenbrengen om gerichte oplossingen te bepleiten en zo de inclusiviteit te bevorderen. Het is belangrijk dat bedrijven niet meer alleen vanuit de top worden aangestuurd op KPI's. Winst en groei zijn belangrijk, maar moeten samengaan met diversiteit en inclusie om echt toekomstbestendig te zijn.

In een tijd waarin diversiteit en inclusie steeds belangrijker worden, ligt de bal nu bij het bedrijfsleven om deze waarden daadwerkelijk te integreren en zo een duurzame toekomst te waarborgen. Alleen door deze fundamentele veranderingen kunnen organisaties zich aanpassen aan de eisen van de moderne tijd en aantrekkelijk blijven voor de toekomstige generatie werknemers. 

Liesbeth Grootenboer is DEI Lead CGI

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media