Janine Janssen benoemd tot hoogleraar Criminologie en Rechtsantropologie

28 MEI 2024 09:53 | Open Universiteit

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Janine Janssen benoemd tot hoogleraar Criminologie en Rechtsantropologie bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming gaat in per 1 augustus 2024.

Leerstoel Criminologie en Rechtsantropologie

De leerstoel Criminologie en Rechtsantropologie is gepositioneerd binnen de sectie Strafrecht. Janine Janssen zal Emile Kolthoff opvolgen, de huidige hoogleraar Criminologie. Over die opvolging zegt zij het volgende: 'Onder regie van prof. dr. Kolthoff zijn er verschillende fraaie onderzoeksinitiatieven ontwikkeld binnen het onderzoeksprogramma De Veilige Stad. Op dat terrein heb ik ook geregeld met hem de handen ineengeslagen. Dat maakt het eenvoudig om deze lopende projecten te continueren'.

Nadruk op sociale domein en jeugdcriminologie

Bij het voortzetten van deze activiteiten hoort eveneens aandacht voor de externe partners die bij de leerstoel Criminologie betrokken zijn geweest. Daar blijken veel vragen rondom zware criminaliteit en ondermijning te leven. Janssen: 'Van een nieuwe hoogleraar wordt natuurlijk ook een eigen geluid verwacht. Ik zou dan ook aandacht aan deze onderwerpen willen blijven besteden, maar daarbij meer het perspectief van het sociale domein en de jeugdcriminologie willen benadrukken. Bij onderzoek naar bijvoorbeeld de risico’s van jongeren om bij de georganiseerde misdaad betrokken te raken, zou ik expliciet willen inzetten op vragen over de thuissituatie, school en hulpverlening. Hierbij wordt het justitiële domein aangevuld met het sociale.'

Regionale binding

Met de leerstoel Criminologie en Rechtsantropologie wordt ook actief de binding met de regio opgezocht. Janssen gaat een bijdrage leveren aan het project Preventie met gezag, dat op dit moment al loopt binnen het Nationaal Programma Heerlen-Noord. Het project richt zich op het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Daarnaast draagt zij bij aan de onderzoeken die voortvloeien uit de Regiodeal Midden-Limburg. 'Als geboren en getogen Limburgse vind ik het natuurlijk prachtig om ook 'thuis' als onderzoeker aan de slag te kunnen gaan!'

Rechtsantropologie

Sinds 2019 is Janine Janssen bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Zij heeft zich met name verdiept in de (multidisciplinaire) samenwerking bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties vanuit een antropologisch perspectief. Daarbij verbindt zij de leerstoel met haar lectoraten aan Avans Hogeschool, bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht en de Politieacademie. Zowel het antropologische perspectief als aandacht voor samenwerking zullen belangrijke thema’s blijven binnen het nieuwe hoogleraarschap.

Over Janine Janssen

Prof. dr. Janine Janssen (1968) studeerde culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht. In 1999 promoveerde zij op onderzoek naar de werking van de korte vrijheidsstraf aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan diezelfde universiteit ging ze als postdoc onderzoeker aan de slag op het gebied van processen en sociale uitsluiting in Europees verband. In 2022 werd ze senior onderzoeker bij de afdeling Analyse & Research van Politie Haaglanden. Sinds 2007 is Janssen Hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld bij de Nederlandse Politie. In 2015 werd zij tevens Lector Geweld in afhankelijkheidsrelaties bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool. Daar voegde zij in 2021 de Politieacademie aan toe. Momenteel is zij ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie.

Janssen houdt zich actief bezig met wetenschapscommunicatie. Ze treedt vaak op in de media en publiceert regelmatig artikelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichting van de Open Universiteit: persvoorlichting@ou.nl, 06-29042930. Algemene informatie over de Open Universiteit vindt u op www.ou.nl.

Meer binnen de rubriek Onderwijs