'Het nieuwe regeerakkoord kan behoorlijk nadelig uitvallen voor arbeidsongeschikten'

23 MEI 2024 14:48 | BrandMR
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Natascha Schenk

Aanleiding:
Coalitieplannen 2025: hoofdlijnen voor HR en | Personeelsnet

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB is te lezen dat stapsgewijs gewerkt wordt aan verbeteringen in de sociale zekerheid. Een voorbeeld is de verlaging van het eigen risico.

Op het eerste gezicht een hele sympathieke wijziging: verlaging van het eigen risico per 1 januari 2027 van 385 euro naar 165 euro. Weinig mensen zullen daar bezwaar tegen hebben, is mijn inschatting. Daar staat echter tegenover dat de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt afgeschaft. Ben je niet arbeidsongeschikt? Dan merk je daar niets van. Je hebt dan enkel profijt van de verlaging van het eigen risico. Maar ben je wél arbeidsongeschikt, dan schiet jij met deze maatregel niet zo veel op als jouw gezonde medeburger.

In 2023 is de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 197,72 euro. Krijg je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV? Dan betaalt het UWV deze tegemoetkoming eind september uit als vergoeding voor de extra ziektekosten die je maakt. De coalitiepartijen willen deze tegemoetkoming laten vervallen.

Dat betekent dat Anita, die gezond is en géén arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, vooral merkt dat haar eigen risico daalt van 385 euro naar 165 euro. Een daling van maar liefst 57 procent.

Maar Henk, die wél arbeidsongeschikt is, heeft veel minder voordeel. Hij had ook een eigen risico van 385 euro, maar daarnaast kreeg hij een tegemoetkoming van 197,72 euro per jaar. Laten we voor het gemak stellen dat hij dus in ieder geval 187,28 euro zelf moest betalen. Hij kan een voordeel tegemoet ziet van 187,28 euro naar 165 euro, een daling van slechts 11,90 procent.

Uiteraard is het geheel aan zorgkosten veel hoger dan nu in deze voorbeelden wordt geschetst, maar het maakt wel inzichtelijk dat de verlaging van het eigen risico een groter voordeel oplevert voor de gezonde burger. De arbeidsongeschikte burger, die juist véél zorgkosten zal hebben, heeft hier minder baat bij.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen