Stedin zoekt plek voor 400 megawatt aan extra capaciteit stroomnet

06 FEB 2024 08:18 | Stedin Netbeheer B.V

Station Houten-Oost

Stedin bouwt in 2024 bijna 400 megawatt aan nieuw vermogen, dat staat gelijk aan de stroomvoorziening van twee keer de stad Utrecht. 700 kilometer aan nieuwe kabels gaan de grond in en zo'n 400 nieuwe transformatorhuisjes worden geplaatst. Meer dan ooit investeert Stedin in uitbreiding van de netten, voor 2024 is dat 924 miljoen euro. Bijbouwen is het devies op het steeds vollere stroomnet.  Deze bouwopgave is alleen te realiseren door nauw samen te werken met onder meer gemeenten en natuur- en milieuorganisaties voor het tijdig verkrijgen van de benodigde ruimte voor de stations. 

De vraag naar extra capaciteit op het elektriciteitsnet stijgt snel doordat steeds meer mensen verduurzamen en warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aanschaffen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen gaan 2 op de 3 straten in Nederland open en is een verbouwing van het complete energiesysteem nodig. Buurt voor buurt worden de laagspanningsnetten verzwaard. Meer dan 50.000 transformatorhuisjes worden er in Nederland gebouwd tot 2050.  

Vroeg plannen met elkaar delen 

Ook bouwt en verbouwt Stedin in 2024 30 grote verdeelstations. Het bouwen van zo'n verdeelstation kan vlot gaan; het is al mogelijk in 3 jaar. Het staat amper in verhouding met de tijd die er nodig is om de bouw voor te bereiden, zoals het verkrijgen van onder- en bovengrondse ruimte. Die langdurige processen duren soms wel 7 jaar. “Op dit punt valt winst te behalen, maar dat kan alleen als we goed samenwerken en transparant zijn in wat we nodig hebben van elkaar”, vertelt Trudy Onland, COO van Stedin. “Samen met gemeenten en andere betrokken partijen richten we ons op het structureel versnellen van bestemmingsplanwijzigingen, het verkrijgen van grondposities en zakelijk recht voor de benodigde uitbreidingen van infrastructuur. De versnelling is alleen mogelijk als we bereid zijn om al vroegtijdig plannen met elkaar te delen. Denk aan de komst van een nieuwbouwwijk of een bedrijventerrein waarvoor de stroomvraag enorm toeneemt”, aldus Onland.  

Verdubbelen capaciteit bedrijfsschool 

De beschikbaarheid van voldoende technisch personeel, ruimte en van materialen is niet voldoende om de enorme bouwopgave volledig te realiseren. Daarom is het belangrijk om keuzes te maken en risico's te verkleinen om zoveel mogelijk voor onze klanten te realiseren. Dat doen we bijvoorbeeld met de Stedin bedrijfsschool. Om meer personeel aan te kunnen trekken en opleiden, verdubbelt de capaciteit en verkorten we de opleidingstijd door trainingen in modules aan te bieden en mensen op te leiden tijdens het werk.  

Over deze uitdagingen komt meer informatie te staan op de Stedin-website. Op deze site zijn de grote projecten in ons werkgebied in kaart gebracht, verdeeld over de drie provincies waar Stedin actief is. Dit zijn projecten die in 2024 starten, lopen of afgerond worden. Het gaat om verzwaringen van stations en verbindingen vanaf 25kV met een investering vanaf €500.000. Hieronder volgen een aantal projecten die komend jaar op de agenda staan.   

Zon- en windpark Wijk bij Duurstede 

Onze klant Blue Bear Energy start twee projecten die bij elkaar horen: een zonnepark in Wijk bij Duurstede met een vermogen van 20 megawatt én windmolenpark Goyerbrug met een vermogen van 24 megawatt. In de provincie Utrecht is de vraag naar windparken groot. Nu wordt maar 15% van de groene stroom opgewekt met wind, terwijl de grootste energievraag juist in de winter is als de zon niet schijnt. Het windpark Goyerbrug komt aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede. Voor het zonne- en windpark creëert Stedin het aansluitpunt op ons nieuwe station Houten-Oost.  

Hoofdverdeelstation Terneuzen 

Dit jaar rondt Stedin een capaciteitsuitbreiding af in het hoofdverdeelstation van Terneuzen. Hier komen twee nieuwe transformatoren met een vermogen van ieder 90 megawatt. Het extra vermogen dat vrijkomt is bedoeld voor duurzame projecten in de regio; onder meer een nieuw zonnepark wordt aangesloten en het station heeft een belangrijke functie voor omliggende kleinere bedrijven, toeleveranciers en toekomstige zonprojecten. Voor 7.600 m2 is extra grond verworven voor deze uitbreiding en dit biedt ook mogelijkheden voor meer uitbreiding in de toekomst. Het verwerven van deze grond en het verkrijgen van de vergunningen heeft twee jaar geduurd en kende de nodige uitdagingen, zoals intensief overleg met een natuurorganisatie vanwege een ontheffing voor de natuurbeschermingswet.  

Vijf nieuwe stations Zoetermeer  

In Zoetermeer werkt Stedin aan een masterplan; hier komen vijf nieuwe stations om aan de grote vraag naar elektriciteit te voldoen. Dit project is complex om meerdere redenen. Stedin is afhankelijk van externe besluitvorming en het werk moet in een druk stedelijk gebied gebeuren waar vaak ook sprake is van conflicterende belangen. Voor ieder deelproject geldt een andere planning. Voor station Zoetermeer 3 wordt nog met de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker en Lansingerland afgestemd waar dit station gepland kan worden. De verwachting is dat deze vijf stations in 2028 klaar zijn. 

Over Stedin Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de onafhankelijke netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,4 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. Ons werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 5.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen