'Personeel uit Azië kan belangrijke bijdrage leveren in oplossen van tekorten in de zorg'

09 JAN 2024 09:18 | OTTO Health Care

Dit is een expertquote van Frank van Gool, OTTO Health Care.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Prognose: zorg komt over 10 jaar 190.000 medewerkers tekort

Nederland staat voor een zorginfarct. De komende jaren wordt een aanzienlijke toename van het personeelstekort in de zorg verwacht. Met prognoses die zelfs wijzen op een tekort van 190.000 tot 195.000 zorgmedewerkers over tien jaar. Het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en het verminderen van werkdruk kunnen deels een oplossing bieden, maar voor een duurzame oplossing is meer nodig.

Door de vergrijzing neemt het aantal handen aan het bed af en tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe. Als we in Nederland iedereen de zorg willen bieden die ze nodig hebben, dan redden we het niet met alleen maar de extra Nederlanders die in de zorg instromen.

Waar halen we dan zorgzame handen aan het bed vandaan? OTTO Health Care werft in Azië functionele, gereguleerde en circulaire arbeidsmigratie van zorgpersoneel. Personeel enkel werven voor beroepen in cruciale sectoren, zoals onze gezondheidszorg. Daarbij dient uiteraard sprake te zijn van juiste regelgeving. Zo hebben de goed gekwalificeerde verpleegkundigen bij moment van werven al de opleiding en ervaring. Vanuit OTTO Health Care ontvangen ze een intensief Nederlands taal- en cultuurprogramma. En ze komen direct in dienst bij zorginstelling. Na maximaal 5 jaar werken in Nederland keren de verpleegkundigen terug. Zo kunnen zij hun opgedane kennis en kunde gebruiken in hun land van herkomst.

Internationaal zorgpersoneel kan een belangrijke bijdrage leveren in het oplossen van het personeelstekort in de zorg. We mogen niet het risico lopen dat er straks niemand is om de billen van onze hulpbehoevende ouders te wassen.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen