Crowdfunding voor groene investeringen van BOVAG-ondernemers via Collin Crowdfund

01 JUN 2023 10:32 | BOVAG & Collin Crowdfund

Brancheorganisatie BOVAG en crowdfinancespecialist Collin Crowdfund hebben gezamenlijk 'Groenfinanciering, exclusief voor BOVAG-leden' opgezet. Deze non-bancaire vorm van financiering gaat BOVAG-ondernemers helpen die hun bedrijf willen verduurzamen, maar vastlopen op de financiering daarvan.

Zo'n dertig procent van de BOVAG-leden is bezig met het verduurzamen van de bedrijfsvoering, of gaat daar binnenkort mee starten. Tot de meest genoemde problemen bij verduurzaming van het bedrijf hoort de financiering van de groene ambities. Zo bleek uit de jongste BOVAG Ondernemersmonitor. Met name via grootbanken is het verkrijgen van een financiering voor bedrijven in de mobiliteitssector er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Daarom heeft BOVAG inzicht gegeven in non-bancaire financiers voor zijn leden. Een stap verder gaat BOVAG met Collin Crowdfund, de grootste aanbieder van crowdfunding in Nederland. 

Voor duurzame investeringen tot 75.000 euro 

BOVAG-leden kunnen bij Groenfinanciering terecht voor het financieren van investeringen met een duurzaamheidskarakter tot 75.000 euro. De looptijd van de financiering is maximaal 5 jaar. Op mijn.bovag.nl staat een lijst met investeringen die hiervoor in aanmerking komen. Mocht een lening onverhoopt niet terugbetaald kunnen worden, dan is er voor de investeerders een gunstige garantstelling die in nauwe samenwerking tussen BOVAG en Collin Crowdfund is vormgegeven. 

Laagdrempelig en snel

BOVAG hecht veel waarde aan laagdrempeligheid en persoonlijk contact. Daarom krijgen ondernemers altijd een medewerker aan de lijn zodra er contact wordt gezocht met Groenfinanciering. Deze medewerker heeft tevens veel verstand van de mobiliteitssector en zal dus kundig kunnen adviseren. Binnen twee weken kan de gevraagde financiering rond zijn. Bij de eigen huisbank zal dit eerder 6-8 weken zijn. Het gevraagde rentepercentage wordt door Collin Crowdfund individueel bepaald op basis van de kenmerken van het bedrijf en de ondernemer (o.a. historische cijfers en de creditscore). Door de garantstelling bieden BOVAG en Collin Crowdfund meer zekerheid dan normaal aan investeerders en dat leidt tot een relatief lagere rente.

Ondernemers die in zee gaan met Groenfinanciering betalen naast rente en aflossing ook 0,07 procent per jaar administratiekosten en 2 procent afsluitkosten, met een minimum van 950 euro afsluitkosten. Beide gerekend vanuit de hoofdsom.

George de Booij, financieel directeur BOVAG: “Uitgangspunt voor BOVAG is dat onze leden snel aan de slag kunnen met verduurzaming. Zodat ze voorbereid zijn op de toekomst en goed mee kunnen doen in de transitie.” 

Jeroen ter Huurne, CEO Collin Crowdfund: “Deze samenwerking kenmerkt zich door het maximaal dienen van klantbelangen. Dat betreft zowel de

Investeerders die zich willen oriënteren op Collin Crowdfund kunnen hier terecht: Introductie investeren - Collin Crowdfund

 

Meer informatie: Collin Crowdfund, Jeroen ter Huurne 06-20608399 BOVAG, Paul de Waal 06-51383309

Meer binnen de rubriek Economie en geld