Meerderheid zorgverzekeringen heeft beperkende voorwaarden in 2024

28 NOV 2023 10:35 | Zorgwijzer

Een ruime meerderheid van de zorgverzekeringen in Nederland heeft beperkende voorwaarden, wat kan leiden tot onverwachte kosten voor verzekerden. Dat blijkt uit onderzoek van Zorgwijzer, waarbij gekeken is naar 33 zorgverzekeraars die gezamenlijk 64 verschillende basisverzekeringen aanbieden.

Volgens de Zorgverzekeringswet moet elke basisverzekering dezelfde zorg dekken. Desondanks krijgen veel Nederlanders te maken met rekeningen die ze deels of volledig zelf moeten betalen. Dit is vaak het gevolg van beperkingen die zorgverzekeraars opleggen, bijvoorbeeld in de keuze van zorgaanbieders of in de vergoeding van zorg door niet-gecontracteerde aanbieders. Vooral de goedkopere polissen kampen hiermee.

37 basisverzekeringen met beperkingen

Uit het onderzoek van Zorgwijzer blijkt dat 37 van de 64 basisverzekeringen in 2024 één of meer beperkende voorwaarden heeft. Dit is 58 procent van alle verzekeringen. In zes basisverzekeringen werden zelfs vier verschillende beperkingen gevonden. 

De beperkingen variëren van een sterk beperkte keuze aan gecontracteerde ziekenhuizen tot een lage vergoeding voor zorgaanbieders zonder contract. Ook zijn er verzekeraars die slechts met een beperkt aantal leveranciers voor hulpmiddelen contracten hebben of beperkte afspraken sluiten met GGZ-zorgaanbieders.

Onvoorziene extra kosten

Een voorbeeld waarbij de gevolgen van een beperking duidelijk wordt, is bijvoorbeeld wanneer een verzekerde voor een MRI-scan naar een ziekenhuis wordt verwezen dat geen contract heeft met de zorgverzekeraar. De verzekerde is dan vaak zelf verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de kosten.

Vergelijkbare situaties kunnen zich voordoen bij andere soorten zorgaanbieders. Bijvoorbeeld, wanneer men gebruikmaakt van een diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog of leverancier van diabetesmaterialen, die niet is gecontracteerd.  Ook dan kan de verzekerde geconfronteerd worden met onvoorziene extra kosten.

Belang van betere voorlichting

De Ombudsman Zorgverzekeringen, Frederique van Zomeren, benadrukt het belang van betere voorlichting over de financiële risico's die verbonden zijn aan de keuze voor een bepaalde zorgverzekering: “Veel consumenten zijn zich niet bewust van mogelijke beperkingen en kunnen daardoor geconfronteerd worden met onverwachte kosten, overstapangst, en zorgmijding”.

Ook Koen Kuijper, verzekeringsexpert bij Zorgwijzer, waarschuwt voor financiële tegenvallers bij een verkeerde keuze: “Veel Nederlanders kiezen een zorgverzekering op basis van prijs, zonder zich goed te verdiepen in de voorwaarden.”

Hij pleit voor duidelijkere en meer proactieve communicatie van zorgverzekeraars over de financiële gevolgen van beperkingen in hun polissen.

Een compleet overzicht van de bevindingen uit het onderzoek is beschikbaar op de website van Zorgwijzer.

Meer binnen de rubriek Zorg