'EU werkt aan aanpak medicijntekort'

25 JAN 2024 15:24 | Europese Commissie
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Ingelise de Boer

Aanleiding:
Weer een record aan medicijntekorten in Nederland. Wat is er aan de hand? - NRC

Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt opnieuw voor groeiende medicijntekorten in Nederland. De Europese Commissie deelt deze zorgen en kwam daarom afgelopen voorjaar met een pakket maatregelen. Door aanpassing van de bestaande Europese geneesmiddelenwetten, met onder andere de mogelijkheid fabrikanten te verplichten noodvoorraden aan te leggen, moeten medicijnen voor iedereen beschikbaar blijven.

De nieuwe regels verplichten farmaceuten eerder melding te maken van tekorten of wanneer zij geneesmiddelen uit de markt nemen. Daarnaast moeten zij ook plannen gaan opstellen voor het voorkomen van tekorten. Door het introduceren van digitale bijsluiters naast de bestaande papieren variant, zal het ook makkelijker worden medicijnvoorraden te ontvangen uit andere landen waar voldoende beschikbaarheid is. De patiënt is dan nog steeds verzekerd van de juiste informatie in de eigen taal.

Daarnaast is er in samenwerking met het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een lijst gepubliceerd met essentiële medicijnen. Op deze lijst staan 200 stoffen die gebruikt worden in de meest belangrijke medicijnen, zoals bijvoorbeeld amoxicilline, een veelgebruikt antibioticum. De lijst wordt jaarlijks herzien. Er komen aanbevelingen voor het garanderen van de continuïteit en leveringszekerheid van deze medicijnen. Ook kan de Europese Commissie in uiterste gevallen verplichten tot bijvoorbeeld het aanleggen van een noodvoorraad, om te garanderen dat een specifiek medicijn beschikbaar blijft.

Onlangs werden betrokken partijen zoals farmaceuten, distributeurs, zorgprofessionals en lokale overheden, gevraagd om zich aan te sluiten bij de ‘Critical Medicines Alliance’. Dit samenwerkingsverband zal met steun van de Europese Commissie een plan van aanpak opstellen voor het versterken van de zwakke schakels in de toeleveringsketen van essentiële medicijnen. Aanmelden kan nog tot 16 februari.

De nieuwe regels zijn nog niet van kracht. Het Europees Parlement en EU-landen moeten zich er eerst nog over buigen en hun goedkeuring geven.

Foto is gratis te gebruiken bij vermelding van het copyright: 'Europese Unie 2019' Aanvullende informatie: Lijst essentiële medicijnen - https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/medicine-shortages-and-availability-issues/availability-critical-medicines Persbericht – Lijst essentiële medicijnen: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6377 Persbericht - Essentiele medicijnen-alliantie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_182

Meer binnen de rubriek Zorg