'Vier op de tien zzp’ers zonder financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid'

06 SEP 2023 07:09 | Knab

Dit is een expertquote van Casper Zwart, Eindredacteur en opiniepeiler, Knab ondernemerspanel.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: ZZP Nederland: 'Verklaar ZZP-wetten zoals verplichte AOV controversieel' 

40 procent van de zzp’ers heeft geen enkel financieel vangnet mochten ze arbeidsongeschikt raken. Vooral zelfstandigen met een laag inkomen hebben vaak niks geregeld. Alle recente aandacht rondom de aanstaande AOV-verplichting zorgt er wel voor dat ondernemers zich nu meer bewust zijn van de risico's en in actie komen.

Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder 1.400 zzp’ers naar aanleiding van de aangekondigde AOV-verplichting in 2027.

Van alle ondervraagden zegt 40 procent niks geregeld te hebben voor het geval ze arbeidsongeschikt raken. Dat betekent dat ze niet verzekerd zijn, maar ook geen vermogen hebben om op terug te vallen. Onder de laagste inkomensgroepen – met een besteedbaar maandinkomen onder de 2.000 euro – gaat het zelfs om 62 procent.

Opvallend is dat ongeveer de helft van alle ondervraagden zonder vangnet, niet van plan is om iets te gaan regelen. Meestal omdat ze zichzelf te oud vinden of al (deels) arbeidsongeschikt zijn. Anderen schatten in dat ze weinig risico lopen.

Traditionele AOV het populairst

Zelfstandigen kunnen zich op verschillende manieren verzekeren van een inkomen, maar de traditionele AOV is het populairst: 22 procent geeft aan er eentje te hebben. Hetzelfde percentage geeft aan (ook) terug te kunnen vallen op eigen vermogen of dat van hun partner. Percentages die oplopen naarmate het inkomen stijgt. Alternatieven zoals schenkkringen (9 procent) en crowdsurance (4 procent) zijn vooral populair onder middeninkomens.

Aandacht rondom verplichting zorgt voor meer bewustzijn

Twee op de drie ondervraagde zzp’ers zijn tegen het huidige plan om een AOV in 2027 verplicht te stellen. De recente discussie rondom die verplichting zorgt wel voor meer bewustzijn. 46 procent van de zzp’ers zegt dat ze zich meer bewust zijn van de risico's door alle recente aandacht rondom arbeidsongeschiktheid. Bijna een kwart geeft aan dat ze de verplichting niet afwachten en op korte termijn op zoek gaan naar een passende AOV.

Hoge inkomens enthousiaster over AOV-verplichting

De steun onder ondernemers voor de verplichting daalt. Een jaar geleden steunde 41 procent het plan nog, maar nu er meer details bekend zijn, is dat percentage gezakt naar 34 procent. Zzp’ers met een hoog inkomen zijn daarbij enthousiaster dan hun collega's met een laag inkomen. Onder de hoogste inkomens staat 41 procent achter het plan. Onder de laagste inkomens is dat nog maar 26 procent.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen