'Bejaardenhuis 2.0 is niet de oplossing'

21 DEC 2023 08:54 | Alzheimer Nederland

Dit is een expertquote van Gerjoke Wilmink, directeur, Alzheimer Nederland

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Roep om terugkeer verzorgingshuis steeds luider: 'Thuis wonen is doorgeslagen'

Aad de Groot, topman van zorgverzekeraar DSW, is groot pleitbezorger van een nieuwe aanpak van de ouderenzorg. Dat schrijft NOS. Andere manieren van samen wonen en leven is inderdaad enorm urgent. Zeker met de vergrijzing en toename van het aantal thuiswonende mensen met dementie.

Het mag zelfs nog een stap verder dan De Groot stelt. Een bejaardenhuis 2.0 is namelijk niet de oplossing. Bovendien is dat helemaal niet te realiseren, omdat er onvoldoende zorgpersoneel zal zijn voor het dubbele aantal mensen met dementie. In 2040 zijn er namelijk een half miljoen mensen met dementie.

De oplossing is een dementievriendelijke buurt. Hierin krijgen thuiswonende ouderen hulp die ze nodig hebben. Deze buurt is gemixt. Dus niet alleen met ouderen, ook met gezinnen en jongeren. Juist die diversiteit is nodig voor mensen met dementie om onderdeel te blijven van de samenleving en om buurten te laten groeien waar men elkaar kan en wil helpen.

Er moet, zoals De Groot stelt, per wijk één zorgaanbieder zijn en een budget per wijk. Een zorgmedewerker in de buurt kan dan meer tijd bij mensen thuis besteden in plaats van op de fiets of in de auto.

Verder is een gezamenlijke ontmoetingsplek hard nodig als onderdeel van de dementievriendelijke buurt, omdat die de drempel lager maakt om elkaar te helpen. En als deze mensen ondersteund worden, zowel professioneel als informeel, dan is kunnen ze langer thuis blijven wonen. Sommige ouderen hoeven dan helemaal niet meer naar het verpleeghuis.

Zo hoeven ouderen (met dementie) zo min mogelijk te verhuizen en blijven ze langer onderdeel van de samenleving. En dat verbetert de kwaliteit van hun leven en verlaagt de druk op de zorg.

Meer binnen de rubriek Zorg