Maximale capaciteit elektriciteitsnet van Woerden bereikt

26 JUN 2023 20:56 | Stedin

Het elektriciteitsnet van Woerden is nagenoeg vol. Vanwege de sterk gestegen vraag naar elektriciteit de afgelopen jaren is de maximale capaciteit voor afname van het elektriciteitsnet in de stad bijna bereikt. Dit betekent dat netbeheerder Stedin geen nieuwe aanvragen voor zware aansluitingen van bedrijven kan aannemen en deze op een wachtlijst plaatst. De netbeheerder vraagt ondernemers die al een zware elektriciteitsaansluiting hebben te helpen het elektriciteitsnet op piekmomenten te ontlasten.

Deze vooraankondiging geldt specifiek voor ondernemers met een grootverbuikaansluiting in de stad Woerden. Eerder golden er al beperkingen voor de wijk Snel en Polanen en andere kernen in de gemeente zowel voor afname als terugleveren van elektriciteit. Voor consumenten zijn er naar aanleiding van deze vooraankondiging geen gevolgen. Stedin ziet een sterke groei in het elektriciteitsverbruik van consumenten en ondernemers door aanschaf van warmtepompen, elektrische auto’s en andere apparatuur. In verhouding tot 2020 is het aangevraagde transportvermogen met 300% gestegen. Daarnaast bouwt Woerden de nieuwe woonwijk Nieuw Middelland die veel capaciteit van het elektriciteitsnet vraagt. Stedin is volop bezig om extra capaciteit bij te bouwen, maar de stijgende vraag naar elektriciteit gaat veel sneller dan de netbeheerder kan bijbouwen.

Ondernemers kunnen elkaar helpen

De uitbreiding van het elektriciteitsnet duurt nog tot en met 2030. Dat is een lange periode. Stedin voert een onderzoek uit naar alternatieve oplossingen om die periode te overbruggen, namelijk het schuiven met vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd om het net op drukke momenten te ontlasten. Hierbij is het noodzakelijk dat bedrijven met een zware elektriciteitsaansluiting helpen. Dit kan door op gezette momenten, bijvoorbeeld tussen 16.00 en 20.00 uur, veel minder of geen elektriciteit te gebruiken. Hiervoor krijgt het bedrijf van Stedin een vergoeding. De capaciteit die dan vrijkomt kan gebruikt worden door een ander bedrijf. Zo kunnen ondernemers elkaar helpen. Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van Stedin.

,,De huidige manier waarop we het elektriciteitsnet gebruiken gaat volledig op de schop’’, zegt regiodirecteur Warmold ten Zijthoff van Stedin. ,,Het elektriciteitssysteem werkt op vraag en aanbod. Als er vroeger veel vraag naar elektriciteit was, werd de energiecentrale wat harder aangezet. Nu Nederland steeds meer afhankelijk is van het weer voor productie van elektriciteit én ook nog eens meer elektriciteit gaat gebruiken, ontstaan er grote pieken. Ondernemers kunnen helpen die pieken op te vangen en zo zorgen dat de economie en verduurzaming van de stad door kan gaan.’’

70 miljoen euro

Stedin bereidt de capaciteit van het elektriciteitsnet uit door het bestaande verdeelstation aan de Ampèreweg uit te bouwen en bouwt een nieuw verdeelstation ten zuiden van de A12. De twee verdeelstations worden aan elkaar gekoppeld met nieuwe kabels. Stedin investeert hiervoor zo’n  € 70 miljoen euro. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in 2030 klaar. Voor deze planning is Stedin echter afhankelijk van de gemeente Woerden en Montfoort die ruimte vrij moeten geven voor de bouw van het nieuwe verdeelstation. Daarnaast moeten de verdeelstations in Woerden gekoppeld worden aan een nieuw te bouwen hoogspanningsstation van Tennet bij Oudenrijn. Dit station moet in 2029 klaar zijn zodat de stations van Stedin ook volgens planning in bedrijf kunnen in 2030.

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de onafhankelijke netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. Ons werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 4.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid