'Goed dat er in Europa een gelijk speelveld komt voor verantwoord beleggen'

19 APR 2023 11:44 | Pensioenfederatie

Dit is een expertquote van Ger Jaarsma, Voorzitter, Pensioenfederatie.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Europarlement op ramkoers met EU-landen over rol financiële sector bij ketenzorgplicht

Het Financieele Dagblad schrijft over de in de maak zijnde Europese richtlijn (de CSDDD) voor fatsoenlijke productie- en waardeketens. Het Europees Parlement wil dat die richtlijn ook voor de financiële sector gaat gelden. Dat is een goed idee.

Verreweg de meeste Nederlandse pensioenfondsen houden in hun beleggingsbeleid al rekening met duurzaamheidscriteria, gebaseerd op internationale standaarden. Want van een goed pensioen wil je genieten in een leefbare wereld. En geld verdienen voor een goed pensioen gaat beter in een wereld die niet in brand of onder water staat.

Bij verantwoord beleggen snijdt het mes dus aan twee kanten. Financieel en maatschappelijk rendement gaan hand in hand. Door in Europees verband, in plaats van ieder land voor zich, regels af te spreken over verantwoord beleggen, ontstaat er internationaal een gelijk speelveld. Dat maakt het voor Nederlandse pensioenfondsen makkelijker om ook van buitenlandse vermogensbeheerders te eisen dat duurzaamheidscriteria een rol spelen in de beleggingen.

Meer binnen de rubriek Economie en geld