Op dit moment onvoldoende flexibel elektriciteitsvermogen inzetbaar voor Noordring

06 NOV 2023 08:17 | Stedin Netbeheer B.V

Op maandag 6 november 2023 publiceerde Stedin de resultaten van het congestiemanagement onderzoek met betrekking tot de Noordring in Zeeland. Hieruit blijkt dat de situatie wat betreft beschikbare netcapaciteit niet verandert ten opzichte van de huidige situatie. Er is op dit moment onvoldoende flexibel vermogen inzetbaar om meer ruimte op het net te creëren. Zodoende blijven klanten die op de wachtlijst staan voor de teruglevering van duurzaam opgewekte energie daarop staan. Komende periode worden vervolgstappen gezet om alsnog het nodige flexibele vermogen beschikbaar te krijgen.  

In de Noordring, op de Zeeuwse eilanden Tholen en Schouwen-Duiveland, zijn de laatste jaren in hoog tempo zon-op-dak projecten gerealiseerd, met name door kleinverbruikers. Dit gebeurde naast de al aanwezige grootschalige opwek van energie met behulp van wind, zon en WKK’s (warmtekrachtkoppelingen). Als gevolg hiervan werden de fysieke capaciteitsgrenzen van het lokale elektriciteitsnet in oktober 2020 bereikt voor de teruglevering van energie.  

Onvoldoende flexibel vermogen om wachtlijst op te lossen  

De afgelopen maanden heeft Stedin nader onderzoek én uitvraag gedaan om te kijken of er – op vrijwillige basis – flexibel elektriciteitsvermogen inzetbaar is om meer ruimte op het net te creëren. Zo zijn marktpartijen, die actief zijn op de energiemarkt, en reeds aangesloten grootverbruik klanten benaderd om flexibel elektriciteitsvermogen aan te bieden, is er een oproep gedaan in de lokale media, via het TenderNed-platform en via de Stedin website. Ook werd met datzelfde doel voor bedrijven een informatiesessie georganiseerd en werd op locatie een presentatie verzorgd voor tuinders (met een WKK). 

Martin Martens, regiodirecteur Stedin: “Er is beperkt ruimte gevonden en daarmee past Stedin ‘congestiemanagement’ toe. Dit betekent concreet dat het beschikbare flexibele vermogen wordt ingezet om de congestie – file op het net – te verminderen. We hebben met drie klanten in de Noordring een contract gesloten voor de inzet van ‘flexvermogen’ voor de teruglevering van energie. De ruimte die daarmee vrijkomt is echter volledig nodig om de groei wat betreft de teruglevering door kleinverbruikers (consumenten) te faciliteren. Zodoende kan de wachtlijst voor grootverbruik klanten die duurzame stroom willen terugleveren aan het net (nog) niet worden ingelopen. Er staan momenteel 49 van die grootverbruik klanten op de wachtlijst, het gaat om aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Dat vinden wij heel vervelend en daarom gaan wij de komende periode vervolgstappen zetten.” 

Blijvende oproep voor vermogen 

Omdat (veel) meer flexibel vermogen nodig is voor het faciliteren van de energiebehoefte – nu en in de toekomst – in dit gebied gaat Stedin opnieuw met partijen in gesprek om het net te ontlasten. Mocht dit te weinig opleveren dan bereidt de netbeheerder zich voor om minder vrijblijvende maatregelen in te zetten.  

In de tussentijd blijft Stedin  bedrijven in het gebied oproepen om, tegen een vergoeding, op vrijwillige basis flexibiliteit aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door elektriciteitsproductie-installaties zoals een windpark, zonnepark of WKK tijdelijk – op piekmomenten – af te schakelen. 

​Bouwen, bouwen, bouwen 

De uiteindelijke oplossing is het verzwaren van het net. Samen met landelijk netbeheerder TenneT, verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet, werkt Stedin aan oplossingen om het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland en Tholen te versterken. Er worden de komende jaren onder andere extra stations gebouwd in Zierikzee en Tholen, die beide gekoppeld worden aan een nieuw hoogspanningsstation van TenneT in Halsteren. TenneT heeft op 1 november 2023 aangekondigd dat de extra stations in september 2028 in bedrijf kunnen worden genomen.  

Alle informatie over de Noordring, inclusief het congestiemanagement onderzoek is hier te vinden.  

Afbeelding: detailkaart transportschaarste opwek in de Noordring, Zeeland  

Over Stedin    

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werken zo’n 5.000 medewerkers van Stedin iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin verduurzamen wij het energiesysteem verder en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin werken netbeheerder Stedin (actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland) en de experts van infrabedrijf DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.    

Voor meer informatie neemt u contact op met:  Woordvoerder Stedin  Dorien Tjin-Kinds   088 – 895 65 00   pers@stedin.net 

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen