'Terugkeer verzorgingshuizen niet de oplossing voor problemen ouderenzorg'

18 JAN 2024 11:50 | Alzheimer Nederland

In het actualiteitenprogramma EenVandaag wordt een vurig pleidooi gehouden voor de terugkeer van de bejaardenhuizen. Andere manieren vinden voor het samen wonen en leven is inderdaad enorm urgent. Zeker met de vergrijzing en toename van het aantal thuiswonende mensen met dementie. Maar simpelweg een terugkeer van de verzorgingstehuizen is niet de oplossing. 

Met het personeelstekort en de groeiende groep mensen met dementie is er straks gewoonweg niet genoeg zorgpersoneel om voor hen te zorgen. Op dit moment leven in Nederland al ongeveer 300.000 mensen met dementie, in 2040 zijn dat er zelfs meer dan een half miljoen. 

Is er dan geen antwoord op deze problemen? Zeker wel. Investeer in een dementievriendelijke buurt. Hier krijgen thuiswonende ouderen de hulp die ze nodig hebben. In zo’n buurt zijn veel plekken om elkaar te ontmoeten, buren en bijvoorbeeld winkelpersoneel zijn getraind en huizen aangepast. 

Dementievriendelijke buurten maken dat we mantelzorgers ontlasten én mensen minder uren zorg nodig hebben, bovendien stelt het verhuizing naar het verpleeghuis uit en kan het soms zelfs voorkomen. Dat is belangrijk vanwege het personeelstekort en de groeiende groep mensen met dementie. En minstens even belangrijk, mensen met dementie blijven op deze manier onderdeel uitmaken van onze samenleving. 


Meer binnen de rubriek Zorg