RECTIFICATIE van datum: Rli brengt op 22 december advies Financiering in transitie uit

09 DEC 2022 16:40 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Let op: datum van aanbieding is gewijzigd van 13 naar 22 december!

Op 22 december 2022 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’ uit. Minister Kaag van Financiën neemt het advies in ontvangst. Het advies wordt ook aangeboden aan de voorzitter van de Eerste Kamer en Tweede Kamer.

De financiële sector speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidstransities die in de fysieke leefomgeving plaatsvinden. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders kunnen projecten en bedrijven financieren die bijdragen aan verduurzaming van bijvoorbeeld mobiliteit, landbouw, industrie en de gebouwde omgeving. Tegelijkertijd lopen deze financiële instellingen financiële risico’s wanneer zij niet verduurzamen.

Om de transitie naar een duurzame economie te faciliteren zullen de geldstromen moeten gaan verschuiven van niet-duurzaam naar duurzaam. Dit vraagt om inspanning van financiële instellingen, toezichthouders en van de rijksoverheid. In zijn advies gaat de raad in op de mogelijkheden die de overheid heeft om de financiële sector zodanig te sturen dat zij anticiperen op een duurzame economie en bijdragen aan de transitie daarnaartoe. De raad benoemt vier barrières die duurzame financiering in de weg staan en doet vier aanbevelingen aan de rijksoverheid. Het gaat om aanbevelingen die volgens de raad een aanvulling zijn op de Agenda verduurzaming financiële sector die de minister van Financiën en de minister voor Klimaat en Energie recent hebben aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer over het advies ‘Financiering in transitie: naar een actieve rol van de financiële sector in een duurzame economie’

Interviewverzoeken en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met Jeanet van Antwerpen, raadslid en voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid, via miep.eisner@rli.nl. Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publicatie van een artikel over dit advies rust een embargo tot 22 december 2022, 12:15 uur.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Joris Stok, projectleider, joris.stok@rli.nl of 06 13246502. Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Miep Eisner, communicatieadviseur, miep.eisner@rli.nl 06 15369339. Vanaf 22 december 2022, 12:15 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl Volg ons op Twitter @raadrli en twitter mee met #financielesector #duurzamefinanciering Over de Rli De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad behandelt met name strategische maatschappelijke vraagstukken van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. Voorzitter is ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff. www.rli.nl

Meer binnen deze rubriek