'Willem-Alexander kan cruciale rol spelen richting nieuwe Nederlandse identiteit'

18 APR 2023 09:10 | Movisie

Dit is een expertquote van Mellouki Cadat-Lampe, Senior onderzoeker en projectleider, Movisie.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Koning vindt land 'op papier' inclusief maar nog niet in praktijk | ANP

Koning Willem-Alexander benadrukt het belang van diversiteit en culturele achtergronden binnen de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH): "De doelstelling is zoveel mogelijk diversiteit en culturele achtergronden binnen DKH aan te nemen en in dienst te hebben." Dit toont zijn betrokkenheid bij het bevorderen van een inclusieve samenleving maar biedt ook de opening naar een nieuwe rol.

Discriminatie in werving en selectie is een wijdverspreid probleem dat leidt tot ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Koning Willem-Alexander noemt een sterk voorbeeld: "Nederlanders met een migratieachtergrond die 'soms op basis van hun achternaam geweigerd worden voor stages of sollicitatiegesprekken.'"

Uit praktijktesten blijkt dat de sollicitant met een Nederlands klinkende achternaam 60 procent meer kans heeft om door de selectie heen te komen dan een sollicitant met een Arabisch klinkende achternaam. Om een inclusieve samenleving te bevorderen, is het essentieel om deze vorm van discriminatie aan te pakken.

Hoe kan DKH, diversiteit en inclusie in de praktijk brengen? Gelukkig zijn er effectieve methoden om discriminatie in werving en selectie tegen te gaan: het anonimiseren van sollicitaties, het gebruik van gestructureerde interviews en het trainen van HR-medewerkers om bewust te zijn van vooroordelen.

Maar er is geen one-size-fits-all oplossing. Het is cruciaal om vanuit expertise een combinatie van maatregelen toe te passen en continu te evalueren wat werkt in de specifieke context van een organisatie.

De koning vertegenwoordigt de eenheid en continuïteit van de Nederlandse staat in zijn symbolische functie als staatshoofd. Door samen te werken met experts en wat werkt aanpakken uit te voeren kan de Dienst van het Koninklijk Huis als boegbeeld en rolmodel fungeren voor andere organisaties: zo zet je stappen richting een eerlijker en inclusiever wervingsproces.

Door het onderstrepen van het belang van een diverse en inclusieve samenleving in eigen huishouding maar ook daarbuiten, kan koning Willem-Alexander een cruciale rol gaan spelen in de ontwikkeling van een nieuwe, interculturele, antiracistische nationale identiteit.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws