'Supermarkten bieden zo veel keuzes dat duurzaam consumeren lastig is'

22 JUN 2023 10:03 | ImpactBuying

Dit is een expertquote van Leontien Hasselman-Plugge, co-CEO, ImpactBuying

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Consumenten voelen urgentie voor actie tegen klimaatverandering - Duurzaam Ondernemen

De helft van de Nederlandse consumenten zegt duurzaamheid mee te laten wegen bij hun eigen aankoopbeslissingen. Tegelijkertijd vinden zij het tegengaan van klimaatverandering vooral een verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven.

In theorie hebben consumenten veel invloed, met hun dagelijkse boodschappen stemmen zij voor de wereld waarin zij willen leven. Maar als je voor een schap staat met twintig soorten ingeblikte tomaten, is het lastig om te weten wat je kiest. Hoe kun je dan bepalen aan welk blik moderne slavernij hangt?

Er ligt een grote rol voor bedrijven om de ongebreidelde keuzes te beperken. En om producten waar overduidelijk maatschappelijk schade aan kleeft, te weren. Het is de rol van de overheid om spelregels op te stellen en de ondergrens te bepalen.

Steeds meer bedrijven communiceren over duurzaamheid op de verpakkingen van hun producten. ‘Dit product is klimaat neutraal’, staat er dan bijvoorbeeld. Maar de duurzaamheidsclaims zijn vaak te positief geformuleerd. Er kan bijvoorbeeld nog steeds milieuschade zijn aangericht in de keten van toeleveranciers, alleen is deze gecompenseerd.

Albert Heijn experimenteert op dit moment met ‘true pricing’ met hun koffie. D66-kamerlid Raoul Boucke heeft een motie ingediend die daar ook over gaat, waarover de Tweede Kamer volgende week stemt. Met true pricing zien consumenten wat de werkelijke kosten zijn van producten, waarin alle verborgen maatschappelijk kosten in de hele keten, plus de verpakkingsimpact, wordt verrekend.

Dit kan een manier zijn om duurzame keuzes aantrekkelijker te maken voor consumenten. En voor retailers om hun inkoopkeuzes te wijzigen. Alleen in een tijd van hoge inflatie is het natuurlijk de vraag hoe haalbaar dit is.

Meer binnen de rubriek Winkels en consumentenmarkt