'Waterschapsverkiezingen zijn het moment om stappen te zetten naar een regionale aanpak'

13 MRT 2023 16:11 | MVO Nederland

Dit is een expertquote van Maria van der Heijden, directeur-bestuurder, MVO Nederland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Waar stem ik voor bij de waterschapsverkiezingen? | Rijksoverheid.nl

Nu de gevolgen van klimaatverandering op het gebied van water nog hanteerbaar zijn en we de kosten van herstel nog niet gemaakt hebben, moeten we in Nederland toe naar een samenhangende oplossing, met een regionale aanpak. De waterschapsverkiezingen zijn het uitgelezen eerste moment om hier stappen in te zetten.

Wie niet beter weet denkt dat Nederland zijn schaapjes qua water wel op het droge heeft. Maar schijn bedriegt. Het water in onze sloten en rivieren is namelijk van schrikbarend lage kwaliteit. En als de regen onverwacht hard valt, overstroomt Zuid-Limburg. In andere periodes is het juist weer veel te droog en hebben drinkwaterbedrijven grote problemen met het leveren van genoeg water. Het grote probleem is dat iedereen aan zijn eigen problemen werkt, terwijl water juist vraagt om samenwerking.

Begin bijvoorbeeld in Zuid-Limburg en zet alle belanghebbenden bij elkaar. Gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen, de provincie, verzekeraars, boeren en industrie. Kijk dan ook naar hoeveel geld elke partij bespaart door het op te vangen – iedereen heeft daar op lange termijn baat bij. En werk aan een langetermijnoplossing.

Bij Blauwe Netten, het netwerk van MVO Nederland waarin alle drinkwaterbedrijven van Nederland vertegenwoordigd zijn, zien we volop kansen vanuit onze gezamenlijke liefde voor het meest circulaire materiaal dat er is. De grote vraag is: wie neemt de water-leiding?

Meer binnen de rubriek Verkiezingen