Eerste jaar experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist een succes

30 JUN 2021 15:00 | NVM-mondhygiënisten

Resultaten van het experiment geregistreerd-mondhygiënist bevestigen de professionaliteit van het werk van de mondhygiënist

01 juli 2021 - Het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist loopt nu een jaar. NVM-mondhygiënisten, de beroepsorganisatie voor en van mondhygiënisten in Nederland, is tevreden met de positieve resultaten tot nu toe. De professionaliteit van het werk van de mondhygiënist wordt door het experiment, met het toekennen van een volledige zelfstandigheid, en de ervaringen van het afgelopen jaar bevestigd. Met het experiment worden preventieve mondzorg en de patiënt meer centraal gezet, en wordt binnen het mondzorgteam de juiste zorgverlener ingezet passend bij de zorgvraag van de patiënt.

De patiënt centraal

Geregistreerd-mondhygiënisten, mondhygiënisten die meedoen aan het experiment en in het BIG-register geregistreerd staan, hebben voor het vullen van kleine gaatjes, het verdoven en het maken van röntgenfoto’s geen opdracht van de tandarts meer nodig. En dat heeft voordelen volgens NVM-voorzitter Manon van Splunter-Schneider: “De patiënt komt centraal te staan en niet het administratieve systeem, wat de continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van de mondzorg ten goede komt. Simpel gezegd betekent dit dat de patiënt gelijk geholpen kan worden en niet een vervolgafspraak hoeft te maken omdat er bijvoorbeeld eerst een röntgenfoto gemaakt moet worden bij de tandarts of op een opdracht gewacht dient te worden.”

Kwaliteit preventieve mondzorg

De mondhygiënist is een paramedicus die hbo-opgeleid is voor het preventieve gedeelte van de mondzorg. Tijdens het experiment wordt het handelen met volledige zelfstandigheid van geregistreerd-mondhygiënisten gemeten, onder andere door te kijken naar eventuele klachten en geschillen. Het afgelopen jaar zijn geen meldingen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg [https://www.geschilleninstantiemondzorg.nl/] of het tuchtcollege binnengekomen wat betreft het handelen van de geregistreerd-mondhygiënist. Waaruit blijkt dat de mate van professionaliteit van de mondhygiënist hoog is, ook tijdens het experiment.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg De Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is een initiatief van de Nederlandse mondzorgkoepels van mondhygiënisten, tandprothetici en tandartsen in samenwerking met de Consumentenbond. De stichting is door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) erkend. NVM-mondhygiënisten NVM-mondhygiënisten is de beroepsorganisatie voor en van mondhygiënisten in Nederland. Sinds 1967 maakt zij zich, samen met haar leden, sterk voor de belangen en de positie van mondhygiënisten in Nederland. Alle activiteiten die zij uitvoeren dragen hieraan bij. Inmiddels is ruim 75% van alle praktiserende mondhygiënisten in Nederland bij NVM-mondhygiënisten aangesloten. Voor 4100 leden en studentleden zijn achttien medewerkers op het verenigingsbureau in Utrecht actief. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Daarnaast zijn op vrijwillige basis leden actief in diverse commissies, vak- en werkgroepen en binnen de Nederlandse regio’s. NVM-mondhygiënisten geeft acht keer per jaar een eigen verenigingsblad voor haar leden uit; Het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NVM-mondhygiënisten Contactpersoon: Manon van Splunter-Schneider, voorzitter NVM-mondhygiënisten Telefoon: 06 – 20 92 85 92 E-mail: communicatie@mondhygienisten.nl Website: www.nvmmondhygienisten.nl

Meer binnen de rubriek Medisch specialisme