Europarlement wil meer maatregelen voor gelijkheid van man en vrouw

15 DEC 2021 19:27 | Europees Parlement

In de EU is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt enorm. Als we zo doorgaan, duurt het zestig jaar voordat er volledige gendergelijkheid is. Het Europarlement wil daarom maatregelen om de loonkloof van werkende vrouwen te beslechten, maar ook om huislijk geweld tegen vrouwen aan te pakken. Ook wil het Parlement dat bepaalde lidstaten het Verdrag van Istanbul ondertekenen en dat het recht op abortus wordt nageleefd.

Gelijke beloning en arbeidsomstandigheden zijn funest voor de loopbaan en economische ontwikkeling van vrouwen, stellen de Europarlementariërs. Ze namen woensdag een ontwerpverslag aan dat onder meer oproept tot meer gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. In de EU hebben vrouwen een loonkloof van 14,1 procent en een pensioenkloof van 29,5 procent. Ook zijn de werkomstandigheden vaak veel minder goed. Het Parlement maakt zich zorgen en roept de lidstaten op maatregelen voor eerlijke toegang van vrouwen tot werk en de arbeidsmarkt. Er moeten gelijke lonen en arbeidsrechten komen voor vrouwen.

Bedrijven die zich niet aan de arbeidswetgeving houden, moeten worden bestraft, aldus het Parlement, dat tevens wil dat bedrijven laten zien hoe hoog hun lonen liggen. Los daarvan kunnen de EU-landen zelf nog veel doen. Het Europarlement roept ze op om moederschaps- en vaderschapsrechten verder te ondersteunen door de verlofperiodes te verlengen. Ook moeten ze ervoor zorgen dat ouders tijdens hun verlof gelijk en volledig loon krijgen doorbetaald. Het Parlement wil flexibele werkregelingen na afloop van een verlof en meer investeringen in goede en lokale kinderopvang.

Verder willen de Europarlementariërs af van geweld tegen vrouwen. De lidstaten moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat daders worden gepakt en vervolgd. Er moeten programma’s komen om slachtoffers te beschermen en de toegang tot justitie moet voor hen verbeteren. In het Verdrag van Istanbul worden vrouwenrechten geregeld. Het Parlement roept Bulgarije, Letland, Litouwen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije op om dit verdrag te ratificeren, zodat ze werk kunnen maken van het bestrijden van gendergeweld. Tevens benadrukken de Europarlementariërs dat abortus een grondrecht is en dat daar in de EU niet aan mag worden gemorreld. In Polen is dit momenteel wel het geval.

De PvdA in het Europarlement is positief over het verslag. Volgens PvdA-Europarlementariër Vera Tax is er nog veel werk aan de winkel. ‘Gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Dat gaat nog zestig jaar duren, ook in Nederland. Dit is bizar en oneerlijk voor alle jonge meiden die nu opgroeien en denken dat de toekomst voor hen dezelfde kansen en mogelijkheden biedt als voor jongens.’ Tax benadrukt dat ‘conservatieve krachten’ in Polen het recht op abortus onderuit willen halen. ‘We blijven ons hiertegen verzetten en ik ben blij met de wetten die de EU op korte termijn gaat maken voor onlinegeweld en voor gelijk loon voor gelijk werk.’

JA21 in het Europarlement is echter kritisch. Volgens JA21-Europarlementariër Michiel Hoogeveen moet de EU haar lidstaten niets opdringen. ‘Elk land in de EU heeft zijn eigen culturele tradities. Het staat iedereen vrij om zijn of haar leven in te richten zoals zij dat kiezen. Een feministische superregering uit Brussel moet dat niet opleggen,’ aldus Hoogeveen, die alle vormen van discriminatie veroordeelt. ‘Het is niet het mandaat van de EU om normen vast te stellen voor nationaal arbeidsrecht of familierecht, of om druk uit te oefenen op lidstaten om internationale verdragen te ondertekenen. We moeten streven naar gelijkheid van kansen, niet naar absolute gelijkheid. Een opgeheven vinger vanuit Brussel kunnen we daarbij missen als kiespijn.’

JA21-Europarlementariër Michiel Hoogeveen spreekt tijdens het debat in Straatsburg

PvdA-Europarlementariër Vera Tax spreekt tijdens het debat in Straatsburg

 

Voor vragen zie onderstaande contactgegevens. Afbeelding is vrij te gebruiken bij vermeldingen van de rechten: Foto Hoogeveen: © EU2021 - Bron: EP / Mathieu Cugnot. Foto Tax: © EU2021 - Bron: EP / Mathieu Cugnot.

Meer binnen deze rubriek