Werkenden in de techniek en ICT trouw aan beroep en sector

30 JAN 2024 08:38 | Platform Talent voor Technologie

Personen met technische en ICT-beroepen blijven relatief vaker in hun eigen beroep werken dan het gemiddelde op de arbeidsmarkt en veranderen ook minder vaak van sector. Wanneer technici er toch voor kiezen om van beroep te wisselen, kiezen ze vaak opnieuw voor een technisch beroep. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Platform Talent voor Technologie in opdracht van het Techniekpact.

De arbeidsmarkt staat de laatste jaren onder grote spanning; er zijn veel vacatures en personeel is vaak lastig te vinden. De spanning op de arbeidsmarkt is  bovengemiddeld voor technische en ICT-beroepen. Behoud van medewerkers is een relevant thema voor werkgevers, en een van de factoren om personeelstekorten in te perken. Uit het onderzoek komt naar voren dat technische bedrijven een lager percentage uitstroom van werknemers kennen dan gemiddeld en een kleiner deel dat wisselt van werkgever binnen de sector. Er is in de techniek dus sprake van minder mobiliteit en meer behoud in vergelijking met het gemiddelde op de arbeidsmarkt.

Belangrijkste bevindingen:

  • De mobiliteit van personen met technische en ICT-beroepen is lager dan het gemiddelde op de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor beroepen- als sectormobiliteit.
  • Van degenen die tóch wisselen van beroep, kiezen personen met een technisch beroep relatief vaak opnieuw voor een technisch beroep.
  • Personen met een technologisch beroep (techniek of ICT) die werkzaam zijn binnen technologische sectoren vertonen minder beroepenmobiliteit dan personen met een technologisch beroep in niet-technologische sectoren. In geval van sectorwisseling, kiezen zij ook vaker opnieuw voor een technologische sector.
  • Werkenden in technologische sectoren wisselen minder vaak van werkgever (binnen de sector) dan het gemiddelde, met uitzondering van IT-dienstverlening.
  • Bij technische bedrijven stroomt een lager percentage van de werknemers uit ten opzichte van het gemiddelde.
  • Technisch werkgevers rapporteren minder vaak dan gemiddeld problemen met behoud van personeel (wel rapporteren zij vaker dan gemiddeld knelpunten rondom instroom).
In het kader van een krappe arbeidsmarkt voor technische en ICT-beroepen is het behoud van medewerkers cruciaal. Dit onderzoek richt zich op de vraag: hoe verschilt de mobiliteit in deze beroepen/sectoren met het gemiddelde op de Nederlandse arbeidsmarkt? Hierbij wordt het switchgedrag vergeleken met de bredere arbeidsmarkt. Dit betreft analyses met de meest recente data. Daarnaast zijn (op basis van beschikbaarheid) historische gegevens geanalyseerd.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen