Arbeidsmarktgroei ICT valt stil

23 MEI 2024 10:02 | Stichting Platform Beta en Techniek (PBT)

Groeide de ICT-arbeidsmarkt in 2022 nog met ongeveer 70.000 nieuwe ICT’ers tot een totaal van 673.000, in 2023 viel deze groei volledig stil. In plaats van de verwachte toename, daalde het aantal ICT-professionals met 3.000 naar 670.000. Ook in het onderwijs bleef de instroom van nieuwe ICT-studenten achter, terwijl het aantal bedrijven dat niet kan groeien door een gebrek aan ICT’ers en het aantal vacatures vergelijkbaar bleef met voorgaande jaren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers. Het kabinet heeft nog steeds als doel om in 2030 1 miljoen ICT’ers te hebben.

De sectorspecifieke data laat een groei zien bij informatie en communicatie 2% (+5.000), bij advisering en zakelijke dienstverlening 10% (+7.000) en bij financiële instellingen 9% (+4.000). Daarentegen krompen de industrie en openbaar bestuur met respectievelijk -8% (-4.000) en -3% (-2.000). Het onderwijs zet met -17% ICT’ers een behoorlijke stap terug (-4.000). Dit gebeurt op een moment waarop de behoefte aan interne kennis binnen deze sectoren juist groeit, onder andere door wetsontwikkelingen zoals de nieuwe Netwerk- en Informatiesystemen richtlijn.

De instroom in mbo-, hbo- en wo-opleidingen daalde iets in absolute cijfers. Dit is in lijn met algemene trends. Het aantal vrouwen in mbo-opleidingen voor de ICT blijft met 7% extreem laag, maar laat met een ruime verdubbeling over 10 jaar wel een gestage groei zien. Het aandeel ICT-studenten blijft stabiel; rond de 7% van alle studenten. In absolute aantallen gaat dit om maximaal 24.000 studenten per jaar, waarvan naar schatting slechts ca. 50% op korte termijn aan de slag gaat als ICT’er in Nederland. Rekening houdend met een geschatte uitstroom van gemiddeld 8.000 ICT’ers per jaar die met pensioen gaan, lijkt het doel van het kabinet om in 2030 1 miljoen ICT’ers te hebben uit zicht te raken als er niks verandert.

Jaarlijkse cijfers van om- en bijscholing ontbreken, waardoor het moeilijk is om jaar-op-jaar vergelijkingen te maken. De impact van overstappers in 2023 lijkt minimaal te zijn, dit terwijl zij in 2022 nog de zeer sterke groei leken te veroorzaken.

Op 18 juni presenteert Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) een plan van aanpak om deze neerwaartse spiraal te doorbreken.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen