'Werken na je 67ste is een heel goed medicijn tegen vele kwalen'

26 JUN 2024 12:32 | Movisie
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Janny Bakker-Klein

Aanleiding:
Economen: vergroten welzijn personeel cruciaal door vergrijzing

Door de vergrijzing zullen personeelstekorten naar verwachting verder toenemen. Werkgevers moeten daarom meer inzetten op een hoger welzijn van hun medewerkers, stellen economen van ABN AMRO in een nieuw rapport. Maar vergeet niet om 67-plussers ook als een pool van mogelijkheden te zien.

Welzijn koesteren

Vergrijzing vraagt natuurlijk allereerst om het welzijn van ouderen te koesteren. Dat kan om te beginnen door ze als volwaardige burgers te zien, die niet in de eerste plaats verzorgd moeten worden maar volop mee kunnen doen aan de samenleving. Op de werkvloer bijvoorbeeld is een gelukkige oude dag veel meer mogelijk. Maak het financieel aantrekkelijk om door te werken na je 67e, stel een deeltijdpensioen in en laat sociale verzekeringen doorlopen.

Ga stereotypering te lijf

Dat geldt net zo voor werkgevers. Laat ze beseffen dat ouderen op het werk veel beter met stress en probleemsituaties kunnen omgaan. Zo ga je ook de stereotypering te lijf. Vraag ouderen ook wat ze nodig hebben om door te werken, hoe ze het kunnen combineren met zware mantelzorg. Veel mensen werken echt liever door. Dat geeft minder depressies en eenzaamheid. Werken is eigenlijk een heel goed medicijn tegen vele kwalen, juist als je ouder wordt. Dit komt ook terug in het boek ‘Ouderen als oplossing’, het jaarboek 2023 van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Hierin onderzoeken veertig auteurs en experts hoe de samenleving welkomer kan worden voor ouderen die actief willen zijn.

Voor meer informatie, neem contact op met de expert op dit onderwerp, Janny Bakker-Klein. Bij overname van de tekst, altijd de naam van de expert en Movisie vermelden.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws