Overheid neemt burgers niet serieus door WOZ-adviesbureaus buitenspel te zetten

06 FEB 2024 07:13 | Vastelastenbond

Door de proceskostenvergoeding van WOZ-adviesbureaus met 75 procent in te perken, bindt de overheid de strijd aan met deze bureaus én de burger. De consument moet de WOZ-waarde door de gemeente laten bepalen en bij twijfel door diezelfde partij laten controleren. Een onwenselijke situatie stelt directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond: “De slager keurt zijn eigen vlees. Het uitschakelen van WOZ-bureaus lost de WOZ-problematiek niet op en vergroot de kloof tussen burger en overheid alleen maar.”


‌De regering heeft de proceskostenvergoeding voor WOZ-adviesbureaus met 75 procent verlaagd. “Zo wordt een complete beroepsgroep de nek omgedraaid en het heeft niet het gewenste effect”, zegt Wolfert. “Deze aanpak lost de WOZ-problematiek niet op en staat niet in dienst van de burger.” De verdwijning van WOZ-adviesbureaus zorgt volgens de directeur van de consumentenorganisatie namelijk niet voor de beëindiging van foutieve waarderingen. En dat is het echte probleem.

Burgers moeten hun bezwaren indienen bij dezelfde partij die deze heeft opgesteld: de gemeente. “Het vertrouwen in de overheid is laag en door een kritische tussenlaag weg te halen, wordt de kloof tussen burger en overheid verder vergroot”, stelt Wolfert.

Gemeenten hebben veel werk te verzetten

Burgers wordt rechtsbescherming ontnomen, want WOZ-bureaus helpen mensen bij het maken van bezwaar. “Het maken van bezwaar is helaas niet altijd zo eenvoudig als door overheden wordt beweerd”, zegt de directeur van de consumentenorganisatie uit Eindhoven.

Hoogleraar Arjen Schep van Lokale Overheden onderschrijft de zorgen van Wolfert: “Voor sommige woningeigenaren hebben die bureaus echt wel een rol te vervullen.” De hoogleraar liet Een Vandaag weten dat het aantal bezwaren pas daalt als gemeenten hun werk beter doen: "De gemeente weet niet wat de staat is van het onderhoud is van de woning, of hoe oud je keuken of badkamer is. Als de gemeente meer haar best doet om ook die secundaire kenmerken in kaart te brengen, zijn er ook minder bezwaren nodig.


Werkdruk gemeenten onhoudbaar

Het uitschakelen van WOZ-adviesbureaus lost de WOZ-problematiek niet op en is ook niet in het voordeel van de burger. “Blijkbaar vindt de overheid het belangrijker om de frontale aanval in te zetten op bureaus die hun bestaansrecht danken aan de gemaakte fouten en gebrekkige communicatie van de overheid”, zegt Wolfert.

De overheid pakt het verdienmodel van WOZ-bureaus keihard aan en Wolfert denkt dat dit de doodsteek voor veel bureaus is: “De burger is daarvan de dupe, omdat er zo een laag rechtsbescherming verdwijnt. De WOZ-bureaus danken hun bestaansrecht aan de gemaakte taxatiefouten van gemeenten. Door deze partijen uit te schakelen, moet de consument maar vertrouwen op de blauwe ogen van de gemeente als het om woningtaxatie gaat.”

Burger niet serieus genomen

De burger wordt niet serieus genomen en met een kluitje in het riet gestuurd. Door de bureaus zijn gemeenten de taxaties gaan verbeteren en aan het optimaliseren van hun dienstverlening gaan werken, verduidelijkt de directeur: “Als er geen WOZ-adviesbureaus meer zijn, is de kans groot dat gemeenten in hun oude gedrag terugvallen. Er zijn geen partijen die hen scherp houden.”

 

Niet de aanpak van bureaus is de oplossing voor de WOZ-problematiek. “De politiek moet zich inzetten voor een wetswijziging van deze sterk verouderde wet die de consument dupeert. Burgers krijgen relatief kort de tijd om bezwaar te maken, maar moeten lang op antwoord wachten. Gemeenten bezwijken door de vormgeving van deze wet onder de immense werkdruk”, besluit Wolfert.


Over de Vastelastenbond

De Vastelastenbond helpt consumenten sinds 2004 om hun vaste lasten te verlagen. Zo beheren ervaren adviseurs van het bedrijf uit Eindhoven de energiezaken voor duizenden klanten. Omdat klanten via een abonnementsvorm betalen, is de Vastelastenbond volledig onafhankelijk. Door de klanten jaarlijks automatisch over te laten stappen naar het beste aanbod in de markt wordt er financieel voordeel behaald. Ook voert de Vastelastenbond jaarlijks onderzoek uit naar de solvabiliteit van energiebedrijven.

www.vastelastenbond.nl


Meer binnen de rubriek Wonen