Zorgkosten terug via de belasting: zo doe je dat

28 FEB 2022 10:00 | Ieder(in)

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Komen deze kosten voor eigen rekening, dan zijn ze voor een deel aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet.

In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte over het jaar 2021. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend.

Dubbel voordeel

Aangifte doen loont vaak dubbel. Je krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt het inkomen lager, waarop de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen wordt gebaseerd. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Bovendien krijg je mogelijk ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag

Ook als je een laag inkomen hebt, kun je toch belastinggeld terugkrijgen vanwege extra zorgkosten. Dat komt door de speciale Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten.

Meer belastingvoordelen

Meerkosten.nl geeft informatie en praktische tips over:

·        de aftrek van zorgkosten via de aangifte inkomstenbelasting;

·        de jonggehandicaptenkorting;

·        de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap;

·        de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind;

·        en aftrek voor tijdelijk verblijf thuis (weekenden en vakanties) van verwanten die in een instelling wonen.

Over Ieder(in)

De website Meerkosten.nl is een initiatief van Ieder(in).

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdachtendertig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Meer binnen de rubriek Regionaal nieuws