'Beperkte digitale vaardigheden leiden tot gemiste toeslagen en vergroten ongelijkheid'

30 MRT 2023 15:10 | Movisie

Dit is een expertquote van Mellouki Cadat-Lampe, Senior onderzoeker en projectleider, Movisie

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Kabinet zoekt oplossing voor arme gezinnen die toeslagen mislopen | ANP

Naast ingewikkelde regels, onbekendheid en angst en wantrouwen om toeslagen aan te vragen naar aanleiding van de toeslagenaffaire, spelen ook beperkte digitale vaardigheden een rol bij het mislopen van toeslagen door een deel van de bevolking. Dit is een negatief neveneffect van de verregaande digitalisering van de samenleving.

Mensen die niet digivaardig zijn, hebben moeite met het navigeren op online platforms en het gebruik van e-tools om toeslagen aan te vragen. Zie hier de offline impact van het online.

De digitalisering van de samenleving heeft geleid tot een grotere nadruk op online diensten en tools voor het aanvragen van toeslagen. Echter, mensen met beperkte digitale vaardigheden hebben moeite om toegang te krijgen tot deze diensten, waardoor ze mogelijk toeslagen mislopen waar ze recht op hebben.

Hoewel digitale vaardigheden zeker een rol spelen bij het mislopen van toeslagen, zijn er ook andere factoren in het spel, zoals ingewikkelde regels en een gebrek aan toegankelijke informatie.

Hoe kunnen we zorgen voor een inclusievere digitale samenleving waarin iedereen, ongeacht zijn of haar digitale vaardigheden, toegang heeft tot de diensten en tools die nodig zijn om toeslagen aan te vragen?

Om de digitale kloof te overbruggen, kunnen overheden en organisaties investeren in programma's die gericht zijn op het verbeteren van digitale vaardigheden, het bieden van persoonlijke ondersteuning en het toegankelijker maken van online diensten en tools. Zie bijvoorbeeld het Expertisecentrum Basisvaardigheden, die mensen met beperkte (digitale) basisvaardigheden helpt bij het verbeteren van die basisvaardigheden. Hierdoor kunnen meer mensen profiteren van de beschikbare toeslagen en wordt de ongelijkheid verminderd.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws