Lancering Stichting Constitutie voor de Commons: kennis over en voor de burgerbeweging

13 MRT 2024 09:12 | Stichting Public Space Foundation

Op 20 maart wordt de Stichting Constitutie voor de Commons gelanceerd in Utrecht. Een privaat burgerinitiatief om de onderzoeks- en kennisfunctie van de burgerbeweging te steunen en stimuleren. Dit zal leiden tot betere educatie en coaching, een krachtiger lobby, een meer formele ‘seat at the table’ bij beleidsontwikkelingen en een deskundiger steun aan bestaande en nieuwe burgerinitiatieven.

Burgerbeweging schaalt op naar grote en structurele organisaties

De burgerbeweging komt op een belangrijk kantelpunt. Ze groeit van vaak kleinschalige, informele en op vrijwilligerswerk gebaseerde alternatieven voor o.a. energie transitie, zorg voor elkaar en woon- en wijkbeheer, naar grotere organisaties met belangrijke en structurele alternatieven op al deze terreinen. Dat leidt ook tot een steeds grotere politieke en publieke impact. Er wordt vandaaruit toenemend gerekend en zelfs gebouwd op burgerinitiatieven.

Institutionele belemmeringen wegnemen

De burgerbeweging loopt dan ook toenemend aan tegen de in wetgeving en publiek gedrag gestolde ideologie dat alleen ‘staat’ en ‘markt’ belangrijk zouden zijn. Nu is het zaak om systematischer inzicht te krijgen in die institutionele (ver-)houdingen. Hoe om te gaan met de zittende machten, die zich vaak verschuilen achter heersende regels en gewoontes? Hoe toch je gelijk te krijgen tegenover deze publieke ‘frames’? Hoe ‘funding’, zowel publiek als privaat, binnen te halen? Hoe wet- en regelgeving te gebruiken? Hoe een burgerinitiatief goed en betrouwbaar te organiseren? Hoe de publieke en politieke opinie te beïnvloeden? En tenslotte: hoe wetgever en verantwoordelijken voor publieke bekostiging te leren andere regels en systemen te gaan ontwerpen, waarin de burgerbeweging een volwassen en gelijkwaardige plaats krijgt, naast staat en markt?

Actief burgerschap

Public Space Foundation is medeoprichter van de Stichting Constitutie voor de Commons. Dit initiatief van Jeroen den Uyl past perfect in de missie die Public Space Foundation, de eerste private denktank in Nederland, nu al meer dan 20 jaar voert: ‘bevordering van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap’. De lancering vindt dan ook plaats in het Huis voor Actief Burgerschap van de Bibliotheek Utrecht op de Neude te Utrecht.

Steven de Waal is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Constitutie voor de Commons en zal bij de lancering een korte toelichting geven op de connectie met (maatschappelijk) leiderschap. Dit was o.a. onderwerp van zijn proefschrift ‘The Value(s) of Civil Leaders’ (2014) en van zijn laatste Nederlandse boek ‘Het zal MIJN zorg zijn’ (2023).

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid