'Na strengere regels onveilige producten moeten EU en Nederland doorpakken met IMVO-wet'

30 MEI 2023 11:21 | ASN Bank

Dit is een expertquote van Kirsten Kossen, expert mensenrechten en IMVO ASN Bank.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Strengere regels voor onveilige producten van buiten de EU

Het is heel goed dat consumenten voortaan beter worden beter beschermd tegen onveilige producten van buiten Europa. De EU heeft de regels daarover aangescherpt en minister Micky Adriaansens van Economische Zaken gaat ze ook in Nederland invoeren. Een van de redenen hiervoor is een eerlijkere concurrentiepositie voor bedrijven. Bedrijven horen inderdaad niet te hoeven concurreren ten koste van de veiligheid van een product. Dat geldt echter ook voor het handelen ten koste van mens en milieu. In sommige landen laat de lokale wetgeving hierover te wensen over.

De volgende stap moet daarom zijn om door te pakken met de Nederlandse en Europese wetgeving die ervoor zorgt dat producten die de EU binnenkomen gemaakt zijn met respect voor mens en milieu. Dat betekent dat er in de keten geen mensenrechten worden geschonden, geen gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid en dat het milieu geen schade wordt aangedaan. Als dit kan voor veilige producten, dan kan het ook voor andere vormen van onveiligheid en schade. Consumenten zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat de aankopen die zij doen onder verantwoorde omstandigheden tot stand zijn gekomen.

Er wordt al geruime tijd onderhandeld over dergelijke wetgeving, de zogenaamde Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Het is goed dat het gesprek daarover loopt, maar het is nodig nu de volgende stap te nemen door dit vast te leggen in een ambitieuze wet voordat er in 2024 nieuwe verkiezingen zijn voor het Europees Parlement. We zijn blij dat ook dat het Nederlandse kabinet zich hier hard voor maakt. We hopen dat Nederland snel het goede voorbeeld geeft door de invoering van stevige wetgeving voor IMVO.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen